تماس با ما

آدرس انجمن: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خيابان دكتر عضدي (آبان شمالي) - ساختمان دانشگاه علامه- طبقه دوم- اتاق 202- دفتر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شماره تلفن: 81032203
شماره فکس: 81032208

پست الكترونيكي: icsa_ir@yahoo.com

پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/specials/000616.php