پیام رییس انجمن
با نام خدا
پيام رئيس انجمن

  سلام،
در ميهن ما بيش از 20 دانشكده و گروه علوم تربيتي ( تعليم و تربيت ) در دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي فعال هستند.در بسياري از اين دانشكده‌ها و گروه‌ها رشته برنامه‌(ريزي) درسي در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تدريس مي شوند.تعداد اعضاء هيئت علمي داراي تخصص در اين رشته در سطح كشور از چند ده نفر و تعداد دانش آموختگان سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد از چند صد نفر تجاوز مي نمايد.
ضرورت تاسيس نهادي مستقل و فراگير كه بتواند از ظرفيت علمي و حرفه اي موجود به شكل مطلوب و البته فارغ از تعلقات دانشگاهي و سازماني بهره جسته و آن را در خدمت توسعه هرچه بيشتر رشته قرار دهد به شدت احساس مي‌شد. اين ضرورت با اهتمام تني چند از متخصصان اين رشته با جديت دنبال شد و در نتيجه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران ( با نام اوليه انجمن برنامه ريزي درسي ايران) در سال 1378 متولد گرديد. اين اقدام هوشمندانه با اقبال جمع قابل توجهي از متخصصان رشته مواجه شد و در مجموع موجب گرديد تا پس از گذشت سال‌هاي انگشت شمار ، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران به يكي از فعال‌ترين انجمن‌هاي علمي حوزه علوم انساني در كشور بدل شود.
اين درجه از موفقيت گرچه ارزشمند و قابل تحسين است، ليكن به آن بايد به عنوان سكوي پرتابي نگريست كه انجمن را به مراتب بالاتر توفيق رهنمون شود. چشم انداز مندرج در برنامه راهبردي اين انجمن (1396-1386) كه  در سال 1386 به تصويب رسيده است، موقعيت برتري كه انجمن در جستجوي آن است را به وضوح ترسيم مي‌نمايد. در اين برنامه آمده است:

" انجمن مطالعات برنامه درسي ايران نهادي است ملي، غير دولتي و غير انتفاعي در قلمرو تخصصي برنامه درسي ، متشكل از متخصصان و دانش آموختگان برنامه درسي كه از طريق همكاري و تعامل با گروه ها و سازمان هاي ملي، منطقه اي و جهاني و استفاده از آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي در جهت توسعه دانش برنامه درسي و بومي سازي آن ،بهبود كيفيت سياستگذاري و عملكرد آموزشي در كليه سطوح آموزش رسمي و همچنين آموزش غيررسمي فعاليت نموده و داراي مرجعيت علمي در سطح ملي و منطقه اي است."

ايران و ايراني شايسته برخورداري از انجمني با اين ويژگي ها در حوزه برنامه درسي است. دانش آموختگان و علافه مندان كثير اين رشته نيز قادرند به آن جامه عمل بپوشانند. انجمني با اين خصوصيات قطعا مي تواند در خدمت به نظام تعليم و تربيت ميهن اسلامي، تحولات بنيادين علوم انساني و تربيتي و همچنين توسعه دانش برنامه درسي منشأ اثرات عميق‌تر و ماندگارتري باشد.
براي كليه مشاركت كنندگان در اين طريق از درگاه ايزد سبحان توفيق مسئلت مي نمايم.

والسلام
دكتر حسن ملكي
رئيس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

 
ذخیره شده از :
http://www.icsa.org.ir/specials/000612.php