پیام رییس انجمن
با نام خدا
پيام رئيس انجمن

  سلام،
در ميهن ما بيش از 20 دانشكده و گروه علوم تربيتي ( تعليم و تربيت ) در دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي فعال هستند.در بسياري از اين دانشكده‌ها و گروه‌ها رشته برنامه‌(ريزي) درسي در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تدريس مي شوند.تعداد اعضاء هيئت علمي داراي تخصص در اين رشته در سطح كشور از چند ده نفر و تعداد دانش آموختگان سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد از چند صد نفر تجاوز مي نمايد.
ضرورت تاسيس نهادي مستقل و فراگير كه بتواند از ظرفيت علمي و حرفه اي موجود به شكل مطلوب و البته فارغ از تعلقات دانشگاهي و سازماني بهره جسته و آن را در خدمت توسعه هرچه بيشتر رشته قرار دهد به شدت احساس مي‌شد. اين ضرورت با اهتمام تني چند از متخصصان اين رشته با جديت دنبال شد و در نتيجه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران ( با نام اوليه انجمن برنامه ريزي درسي ايران) در سال 1378 متولد گرديد. اين اقدام هوشمندانه با اقبال جمع قابل توجهي از متخصصان رشته مواجه شد و در مجموع موجب گرديد تا پس از گذشت سال‌هاي انگشت شمار ، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران به يكي از فعال‌ترين انجمن‌هاي علمي حوزه علوم انساني در كشور بدل شود.
اين درجه از موفقيت گرچه ارزشمند و قابل تحسين است، ليكن به آن بايد به عنوان سكوي پرتابي نگريست كه انجمن را به مراتب بالاتر توفيق رهنمون شود. چشم انداز مندرج در برنامه راهبردي اين انجمن (1396-1386) كه  در سال 1386 به تصويب رسيده است، موقعيت برتري كه انجمن در جستجوي آن است را به وضوح ترسيم مي‌نمايد. در اين برنامه آمده است:

" انجمن مطالعات برنامه درسي ايران نهادي است ملي، غير دولتي و غير انتفاعي در قلمرو تخصصي برنامه درسي ، متشكل از متخصصان و دانش آموختگان برنامه درسي كه از طريق همكاري و تعامل با گروه ها و سازمان هاي ملي، منطقه اي و جهاني و استفاده از آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي در جهت توسعه دانش برنامه درسي و بومي سازي آن ،بهبود كيفيت سياستگذاري و عملكرد آموزشي در كليه سطوح آموزش رسمي و همچنين آموزش غيررسمي فعاليت نموده و داراي مرجعيت علمي در سطح ملي و منطقه اي است."

ايران و ايراني شايسته برخورداري از انجمني با اين ويژگي ها در حوزه برنامه درسي است. دانش آموختگان و علافه مندان كثير اين رشته نيز قادرند به آن جامه عمل بپوشانند. انجمني با اين خصوصيات قطعا مي تواند در خدمت به نظام تعليم و تربيت ميهن اسلامي، تحولات بنيادين علوم انساني و تربيتي و همچنين توسعه دانش برنامه درسي منشأ اثرات عميق‌تر و ماندگارتري باشد.
براي كليه مشاركت كنندگان در اين طريق از درگاه ايزد سبحان توفيق مسئلت مي نمايم.

والسلام
دكتر حسن ملكي
رئيس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

 
پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/specials/000612.php