نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
چكيده سخنراني اولين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در سال 1387

برنامه درسي و آموزش براي همه

بحث آموزش براي همه در دو بخش ارائه خواهد شد:

1-       تاريخچه برنامه آموزش براي همه در جهان و نحوه شكل گيري و اجراي آن در ايران

2-       ارزيابي نتايج حاصل از اجراي آموزش براي همه در كشور

 برنامه آموزش براي همه تعهدي بين‌المللي است كه درسال 1990 ميلادي طي نشستي كه از سوي 5 سازمان بين‌المللي (يونسكو – يونيسف – صندوق جمعيت سازمان ملل– بانك جهاني – برنامه عمران ملل متحد) و با محوريت يونسكو و با حضور نمايندگان 160 كشور جهان برگزار گرديد. اين نشست سه هدف عمده را دنبال مي‌كرد: گسترش سواد در جهان، افزايش فرصت هاي يادگيري براي همگان و بهبود كيفيت ‌يادگيري .

براي ارزيابي از عمكرد كشورها در زمينه ميزان تحقق اهداف ياد شده ارزيابي  ميان دهه اي در سال 1995 م بعمل آمد و نتايج آن در 6 اجلاس منطقه اي‌ مورد بررسي قرار گرفت و منجر به تدوين چارچوب عمل مشتركي بين كشورهاي عضو برنامه شد.

 در سال 2000 ميلادي اجلاس ديگري در داكارسنگال برگزار شد و براساس چارچوب عمل مشترك‌ كشورها، عملكرد آنان مورد ارزيابي قرارگرفت. براساس نتايج حاصل از ارزيابي 6 هدف  و12 استراتژي براي برنامه آموزش براي همه تعريف شد و كليه كشورهاي شركت كننده در اين نشست متعهد شدند در راستاي تحقق اهداف تلاش‌نمايند.

6 هدف برنامه عبارتند از :

1. مراقبت اوان كودكي وآموزش قبل ازدبستان

2.  دستيابي برابرويكسان وآموزش پايه

3.  مهارتهاي زندگي مادم العمر

4.   سوادآموزي وآموزش بزرگسالان

5.  دستيابي به تساوي جنسيتي درآموزش

6. بهيود كيفيت ‌آموزش

در ايران براي تحقق اهداف مذكور سند ملي‌ آموزش براي همه تدوين و به تصويب هيات دولت رسيد و ساختار تشكيلاتي مشخصي براي برنامه تعريف شد. در سال جاري به‌ منظور تعيين ميزان تحقق اهداف برنامه گزارش ارزيابي‌ ميان دهه(MDA) تهيه شد. اين گزارش داري سه بخش است:

- معرفي نظام آموزش و پرورش و برخي از كاركردهاي مهم آن در حوزه آموزش براي همه

- تحقق اهداف شش گانه برنامه آموزش براي همه

- تبيين مهم‌ترين چالش‌ها و راهبردهاي آينده

در اين ‌گزارش به اين سؤال اساسي به تفكيك هر گروه هدف پاسخ داده شده‌كه آيا امكان تحقق هر هدف در كشور وجود دارد يا خير.

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟