نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
نهمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در دي ماه 85

عنوان سخنراني: نظام آفريني با نگاه تركيبي وظايف اداري، برنامة درسي و آموزش درس به آموزش و پرورش كشور
سخنران: دكتر محمد رضا بهرنگي: عضو هيأت علمي دانشگاه تربيتي معلم
اعضاي ميزگرد: دكتر مهرمحمدي، دكتر آراسته، دكتر پرداختچي
تاريخ و زمان برگزاري: چهارشنبه 27/10/85 ساعت 10 الي 12
مكان برگزاري: تهران- خيابان ايرانشهر شمالي- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چكيده:
دو عبارت از مولاي متقيان که در فرمانشان به مالک اشتر نخعي و در نامه‌هاي خود به واليان حکومت اسلامي آمده است، بستر بحث اين مقاله قرار مي‌گيرد. يکي در ارتباط با نقش اداري مديران است که به عنوان الگوي مديران آموزشي پشتيبان برنامه‌درسي و آموزش آن در کلاس درس مطرح مي‌شود و ديگري در ارتباط با نقش کارکنان در امور سازمان است که به عنوان الگوي تدوين برنامه درسي در مدرسه و آموزش درس در کلاس محسوب مي‌شود. با استعانت از دو فرمان نظام ترکيب يافته‌اي از هر دو که جمع‌افزايي يا سينرژي را به ارمغان مي‌آورد براي بهبود يادگيري پديدار مي‌شود که فقط با شکلي که تدوين مي‌يابد قابل بيان است.
شکل مذکور به تحليل و تفسير از نوع اکسيموروني که يک نوع درهم فشردگي دو مفهوم مذکور در جهت مفهوم سوم يعني حرکت منظم به سوي بهبود يادگيري دانش‌آموزان است ميدان مي‌دهد.
بنابراين سه وظيفه:
1.       اجرايي و اداري به طور مثال تدوين و اولويت دادن به هدفهاي آموزشي،‌ تنظيم استانداردها و تحول در خط مشي‌ها و تدوين برنامة دراز مدت...
2.       برنامة درسي شامل تعيين هدفهاي آموزش درس، توصيف نيازها و انجام تحقيقات و تحول در برنامه و برنامه براي تغيير و ...
3.       آموزش درس در کلاس شامل تحول در طرحهاي آموزشي دروس، آغازگري برنامه‌هاي جديد و ارزشيابي از برنامه‌ها
به صورتي نظام مي‌يابد که طراحي هر فعاليت مناسب در آموزش و يادگيري تابع نظام منسجم و هماهنگ يافتة افقي و عمودي در سلسه مراتب ساختاري و ترکيب يافته از سه حوزه و قلمرو علمي فوق در آموزش و پرورش صورت پذير مي‌شود.
با بازکردن مطالب در اصل مقاله اميد است سودمندي آن در پاسخ به نيازمندي آموزش و پرورش به اصلاح برنامه‌ها مورد توجه برنامه‌ريزان و اصلاحگران آموزش و پرورش قرار گيرد