نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
اشتراك فصلنامه
حق اشتراك فصلنامه مطالعات برنامه درسي
مدت شتراك: يك سال (چهار شماره)
مبلغ 150000 ريال
شماره حساب: 98529535  بانك تجارت شعبه شهيد كلانتري بنام انجمن مطالعات برنامه درسي
ارسال كپي فيش به شماره فكس 81032200 و يا ارسال به ايميل انجمن به نشاني info@icsa.org.ir همراه با آدرس پستي دقيق