نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات برنامه درسی

بسمه تعالی

 تعهدنامه چاپ مقاله در

فصلنامه مطالعات برنامه درسی

 

 اينجانب ............................................... نويسندة مسئول مقاله (با ذکر نام دقيق و کامل مقاله ارسالی)....................................................................... گواهی می­نمايم که:

1.       اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه مطالعات برنامه درسی ارسال شده است و تا پايان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهايي فصلنامه (سه ماه از تاريخ دريافت)، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد.

2.       اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه­ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ نشده است.

3.       اين مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی اينجانب و همکاران (ذکر نام ساير نويسندگان) به ترتيب الویت.............................................................. تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته­اند رعايت شده است.

4.       در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله حقوق آزمودنی­ها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين (مالكيت معنوي) رعايت شده است.

5.       اين مقاله مستخرج از رساله يا پايان نامه دانشجويي / طرح پژوهشي با مشخصات زير است.

مؤسسه/ دانشگاه استاد (استادان)

مشخصات طرح/ پايان نامه/ رساله

  

 

 

 نام و نام خانوادگی                                     تاريخ                                   امضاء  ­