نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
فرايند توليد ويژه‌نامه در فصلنامه مطالعات برنامه درسي

فرایند تولید ویژه نامه  ها در فصلنامه مطالعات برنامه درسی

مصوب 1/7/1388 هیئت تحریریه

·         احراز صلاحیت علمی سردبیر میهمان توسط هیئت تحریریه( دارا بودن دست کم 3 مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی)

·         تصویب پیشنهاده تدوین شده توسط سردبیر میهمان  در هیئت تحریریه. پیشنهاده دارای عناصر ذیل می باشد:

o         ضرورت

o         محور های اساسی بحث در حوزه ویژه نامه همراه با توضیحات مختصر( در حد یک بند) درباره هر یک از محورها

o         فهرست داوران تخصصی پیشنهادی سردبیر ویژه نامه

o         برنامه زمانبندی

·         انتشار فراخوان عمومی توسط سردبیر میهمان شامل پیشنهاده مصوب و یادداشت سردبیر ویژه میهمان از طریق سایت انجمن و سایر مجاری اطلاع رسانی

·         دریافت چکیده 200 تا 300 کلمه ای از سوی داوطلبان تا تاریخ تعیین شده

·         ارزیابی و انتخاب دست کم 5/1 برابر تعداد مقاله مورد نیاز از میان چکیده ها و سفارش مقاله همراه با تعیین مهلت نگارش توسط سردبیر میهمان

·         پیگیری برای دریافت به موقع مقالات توسط سردبیر ویژه نامه و دفتر مجله در انجمن

·         تحویل مقالات تائید شده توسط سردبیر به دفتر مجله برای طی فرایند داوری تکمیلی در هیئت تحریریه (انجام 3 داوری باقی مانده. داوری مقالات حتی الامکان توسط کسانی انجام خواهد شد که جزء نویسندگان مقالات ویژه نامه نمی باشند.)

·         ارسال مقالات برای داوری و دریافت نتایج توسط دفتر مجله

·         تعیین تکلیف برای مقالات واصله از سوی سردبیر ویژه میهمان بر اساس فرایند جاری در مجله

·         در صورتی که سردبیر میهمان  به نتیجه داوری اعتراض داشته باشد، می تواند درخواست تجدید نظر خود را همراه با دلائل مربوطه به سردبیر مجله تسلیم نماید تا در هیئت تحریریه مورد بررسی قرار گیرد.