نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
شناسنامه فصلنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ايران
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: جامعه شناسي، روان شناسي، علوم تربيتي
صاحب امتياز: انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن ملكي
سردبير: دكتر نعمت الله موسي‌پور
مدير اجرايي: اكرم دهباشي 
محل انتشار: تهران
تلفن: 81032203(021)
فاكس: 981032208(021)
نشاني: تهران، خيابان كريم خان- نبش خيابان دكتر عضدي- ساختمان مركزي دانشگاه علامه طباطبائي- طبقه دوم- اتاق 202
گستره توزيع: سراسري