نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
انتشار شماره 24فصلنامه مطالعات برنامه درسي
انتشار شماره 24فصلنامه مطالعات برنامه درسي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال ششم، شماره 24، بهار 1391



·         در اين شماره مي‌خوانيد:
سخن سردبیر.................................................................6- 1

· رويكرد شناختي به آموزش رياضي در دوره ابتدايي /  دکتر سهيلا غلامآزاد.......................................................32-

ویژگی‌های تفکر ترکیبیاتی و جایگاه آن در برنامه درسی مدرسه‌ای /  دکتر مانی رضائی ..........................58 - 33

·         روند تغیيرات عملکرد ریاضی دانشآموزان سوم راهنمایی در فاصله 1386- 1378 بر اساس یافته‌های مطالعات بین‌المللی TIMSS در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدفهای سند چشم‌انداز 20 ساله / دکتر علیرضا کیامنش/ مریم محسن‌پور/ مریم صفرخانی/ سمانه اقدسی ....................................... 82 - 59

·     تلفیق نرم‌افزارهای ریاضیات پویا با برنامه درسی ریاضی حسابان دبیرستان جهت بهبود توانمندی‌های حل مسئله دانش‌آموزان/ رضا حیدری قزلجه/ دکتر زهراگویا............................................................108 –   83

·     برنامه درسي يا بهره استدلالي؟ بررسي رفتار كودكان در دفاع از باورهاي هندسي/ دکتر نعمت اله موسی­پور /  مرضيه قاسمي ..............................................................134 –   109 

·         تحلیل محتوای مسایل کتاب حسابان بر اساس رویکرد مدل‌سازی  /  ابوالفضل رفیع‌پور......................... 156 -  135

·     بررسی درک و فهم دانش‌آموزان سال دوم متوسطه از استدلال و اثبات ریاضی/ دکتر ابراهیم ریحانی/ دکترفریده حمیدی/ فهیمه کلاهدوز ........................................................... 182 -   157

·         طبقه‌بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی-یادگیری ریاضی و برنامه درسی/ فرزاد رادمهر / دکترسیدحسن علم‌الهدائی.......................................................... 202 - 183

·     باورهای معلمان ریاضی دوره متوسطه نسبت به ریاضی و حل مسئله ریاضی/ فاطمه احمدپورمبارکه/ دکتر محمدرضا فدایی/ ابوالفضل رفیعپور .................................... 220- 203 

·     معرفی کتاب:  برنامه درسی ریاضی؛ مباحث، روندها و جهت‌گیری‌های آینده هفتاد و دومین سالنامه «شورای ملی معلمان ریاضی» ...........................................225 - 221