نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
انتشار شماره 22 فصلنامه مطالعات برنامه درسي
انتشار شماره 22 فصلنامه مطالعات برنامه درسي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
سال ششم، شماره 22، پاييز 1390


·     

در اين شماره مي‌خوانيد:
سخن سردبیر
.................................................................6- 1

چشم انداز فرهنگی به آموزش ،  برنامه درسی و یادگیری/  دکتر  نعمت­اله  فاضلی............................................28- 7

تحول فهم نهادی برنامه درسی: ازعملیاتی به عملی/ فرشته­ آل­حسینی /دکتر محمود مهرمحمدی ....58 - 29

آسيب‌شناسي كتاب‌هاي دين و زندگي از منظر توجه به نيازهاي دانش‌آموزان/فاطمه السادات میرعارفین.......................................................... 96 - 59

ميزان رعايت معيارهاي عام در انتخاب و سازماندهي محتواي كتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي نظام آموزش و پرورش ايران / دکتر سید امیر رون .........................................................................116 - 97

کتب مقطع ابتدایی بر اساس الگوی صحیح مصرف مواد غذایی/ دکتر پروین صمدی /  سيده معصومه كاظمي بازاردهي .........................................................140 - 117

ارزیابی سنجش خوانایی کتاب علوم پایه سوم ابتدایی بر اساس فرم فرای،  گانتیک، فلش، لافلین و کلوز /  سیف اله فضل الهی/ منصوره ملکی توانا......................... 162 - 141

فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی(پرورش خلاقیت کودکان در محیط مدرسه) / دکتر محمد باقری / دکتر حمید رضا عظمتی ..................................................... 184 - 163

نقد نظریه دکترغلامعلی افروز .......................... 220 - 185