نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
انتشار فصلنامه شماره 13 مطالعات برنامه درسی
انتشار فصلنامه شماره 13 مطالعات برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تابستان و پاییز 1388

در این شماره می خوانید:
- اعتباریابی مقیاس ارزیابی باورهای معرفت شناختی درباره علوم فیزیکی برای دانش اموزان مقطع راهنمایی
دکتر رحمت اله مرزوقی- دکتر دیبا سیف
- نقد و بررسی الگوی تربیت منش لیکونا براساس آراء علامه طباطبائی
دکتر محمد آرمند- دکتر محمود مهرمحمدی
- بررسی فلسفه معلمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلم
دکتر یحیی قائدی
- طراحی الگوی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای عام برای دوره متوسطه
دکتر عباس صدری
- جایگاه پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی اجرا شده دوره متوسطه
دکتر محسن طالب زاده- دکتر نعمت الله موسی پور- فاطمه حاتمی
تحلیل محتوای مفهوم هویت کتاب های درسی جامعه شناسی 1و2 (رشته ادبیات و علوم انسانی دوره متوسطه)
سید مصلح کهنه پوشی- سید حامد کهنه پوش
- تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش جهانی
دکتر ابراهیم صالحی عمران- دکتر صمد ایزدی- فرزانه رضایی
- بخش انگلیسی