نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
فصلنامه شماره 8 مطالعات برنامه درسي
فصلنامه شماره 8 مطالعات برنامه درسي انتشارات انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
بهار 1387

در اين شماره مي‌خوانيد:
- بررسي مقايسه‌اي برنامه درسي آموزش زبان ملي ايران و آمريكا در دوره ابتدايي
دكتر حسين قاسم‌پور مقدم- دكتر بهمن زندي- مريم بخشش
- بررسي تأثير جوْ اجتماعي مدارس متوسط بر پرورش مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان
دكتر محسن طالب زاده نوبريان- دكتر بهرام صالح صدق پور- انسي كرامتي
- تبيين برنامه‌هاي درسي صلح- محور در فلسفه كانت
دكتر مصطفي قادري- دكتر هبرام صالح صدق پور- انسي كرامتي
- راهنماي دروني كردن ارزش‌هاي اخلاقي از طريق برنامه‌هاي درسي
دكتر زهره خسروي- دكتر خسرو باقري
- شناسايي الگوي طراحي آموزشي مطلوب براي آموزش‌هاي صنعتي
دكتر هاشم فردانش- دكتر مرتضي كرمي
- مقايسه كتاب‌هاي درسي علوم ابتدايي ايران از نظر ميزان توجه به مهارت‌هاي گوناگون در فرايند پژوهش با آمريكا و انگلستان

اعظم اسفيجاني- دكتر بي بي عشرت زماني- دكتر حسنعلي بختيار نصرآبادي
- ميزگرد برنامه درسي پنهان
- نقد كتاب
- معرفي كتاب
- برنامه درسي ساختارگراي وظيفه مدار

دكتر ساسان بالغي زاده