نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه درسی وپرورش تفکر - مجموعه مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی و پرورش تفکر
برنامه درسی وپرورش تفکر - مجموعه مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی و پرورش تفکر جمعی از نویسندگان
انجمن اولیاء و مربیان
بهمن ماه 1380
مقدمه (آقا ی دکتر حسن ملکی)
مبانی معرفتی تربیت تفکر (آقای دکتر علیمحمد کاردان)
پرورش فکر (آقای دکتر علی شریعتمداری)
فراپیچیدگی و برنامخ درسی: بصیرت ها و پاسخگویی ها (آقای دکتر نادرقلی قورچیان)
فرهنگ اسلامی، برنامه درسی و تفکر (آقای دکتر کاظم اکرمی)
تحلیل مبانی نظری رویکرد پرورش تفکر در برنامه ریزی درسی (آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی)
مقایسه عقل دینی و عقل مدرن و تأملی در نظریه های برنامه درسی (آقای دکتر حسن ملکی)
رشد فرایند شناختی: رویکردی مؤثر در برنامه ریزی درسی در جهت پرورش نیروی تفکر (آقای دکتر هاشمی مقدم)
جایگاه تفکر در برنامه ریزی درسی (آقای دکتر غلامعلی حداد عادل)
پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی دوره ابتدایی (خانم دکتر فریده هاشمیان نژاد)
پرورش منش (روش) تفکر ممتاز از طریق برنامه درسی هنر (آقای دکتر محمود مهرمحمدی)
نقش معلم در رشد خلاقیت دانش آموزان (خانم دکتر افضل السادات حسینی