نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر سيدكاظم اكرمي
دكتر سيدكاظم اكرمي
نام و نام خانوادگی : دكتر سيدكاظم اكرمي
محل تولد :
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا برنامه‌ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی : دانشگاه تربيت معلم
تلفن :
نمابر :
ایمیل :
سایت شخصی :
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
انتشارات :
سوابق تدریس : گروه بنيادها- مدرس دانشگاه تربيت معلم
تاریخ آخرین بازنگری :