نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر نادرقلي قورچيان
دكتر نادرقلي قوچيان
نام و نام خانوادگی : دكتر نادرقلي قوچيان
محل تولد :
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا برنامه ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی :
تلفن : 982122262153
نمابر :
ایمیل :
سایت شخصی :
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
انتشارات :
سوابق تدریس : عضو هيئت علمي علوم تحقيقات
تاریخ آخرین بازنگری :