نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر سيد حسين ميرلوحي
دكتر سيد حسين ميرلوحي
نام و نام خانوادگی : دكتر سيد حسين ميرلوحي
محل تولد :
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا برنامه درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی :
تلفن : 982122945520
نمابر : 982122947095
ایمیل :
سایت شخصی :
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
انتشارات :
سوابق تدریس : مدرس دانشگاه شهيد رجائي
تاریخ آخرین بازنگری :