نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر محمود معافي
دكتر محمود معافي
نام و نام خانوادگی : دكتر محمود معافي
محل تولد :
آخرین مدرک تحصیلی : دكتراي برنامه ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی : سازمان پژوهش- دفتر تأليف كتب درسي
تلفن :
نمابر :
ایمیل :
سایت شخصی :
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
انتشارات :
سوابق تدریس :
تاریخ آخرین بازنگری :