نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر لطفعلي عابدي
دكتر لطفعلي عابدي
نام و نام خانوادگی : دكتر لطفعلي عابدي
محل تولد : اصفهان
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا برنامه ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی : اصفهان- دانشگاه اصفهان
تلفن : 983116504243
نمابر :
ایمیل :
سایت شخصی :
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
انتشارات :
سوابق تدریس : مدرس دانشگاه اصفهان
تاریخ آخرین بازنگری :