نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دكتر حسن ملكي
دكتر حسن ملكي
نام و نام خانوادگی : دكتر حسن ملكي
محل تولد :
آخرین مدرک تحصیلی : دكترا برنامه ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هيئت مؤسس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی : دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي
تلفن : 982144737571
نمابر : 982144737572
ایمیل : malaki_cu@yahoo.com
سایت شخصی :
سوابق تحصیلی :
سوابق شغلی :
انتشارات :
سوابق تدریس : مدرس دانشگاه علامه طباطبائي
تاریخ آخرین بازنگری :