نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دکتر مجید علی عسگری
مجید علی عسگری
نام و نام خانوادگی : مجید علی عسگری
محل تولد : تهران
آخرین مدرک تحصیلی : برنامه ريزي درسي
عنوان پایان نامه :
سمت : عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
آدرس پستی : تهران
تلفن : +982188321311
نمابر : +982188321311
ایمیل : aliasgari2002@yahoo.com
سایت شخصی : http://cvs.tmu.ac.ir/fa/aliasgari.htm
سوابق تحصیلی : دکتري : برنامه ریزی درسی- دانشگاه تربیت معلم مسکو- روسیه 1375 کارشناسي ارشد : برنامه ریزی درسی- دانشگاه تربیت معلم- تهران 1370 کارشناسي : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران 1367
سوابق شغلی : عضو هيأت علمي گروه بنيادهاي آموزش و پرورش-
انتشارات :
سوابق تدریس : دانشگاه تربيت معلم
تاریخ آخرین بازنگری : 1/10/1385