نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
برنامه سال 1390 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
با نام خدا
لوازم اجراي برنامه سال 1390 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
الف: تعهدات عمومی اعضاء هيئت مديره
1. شركت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پيش تعيين شده)
2. فعال كردن ايميل و برقراري ارتباط متقابل با دبيرخانه از طريق ايميل
3. اهتمام به شركت در جلسات و نشست‌هاي رسمي انجمن (همايش‌ها، نشست‌هاي ماهانه و ...)
4. همكاري فعال در توليد خبرنامه
5. نظارت فعال بر عملكرد سايت
6. مشاركت در اجراي برنامه‌هاي كميسيون توسعه واحدهاي استاني
ب: تعهدات رؤساي كميسيون‌ها
1. اختصاص دوساعت در هفته به دبيرخانه (جلسات كميسيون هم در همان روز تشكيل شود)
2. فعال كردن دبير كميسيون و كاهش انتظارات از دبيرخانه
3. همكاري ويژه با سايت شامل وبلاگ‌نويسي و به روزنگه داشتن صفحه مخصوص كميسيون
4. تقويت توان كميسيون با جلب مشاركت افراد جديد

برنامه کمیسیون آموزش در سال 1390
ردیف رئوس برنامه زمان اجرا ملاحظات
1 برگزاری نشست های علمی ماهانه از اردیبهشت تا بهمن ماه (ده نشست علمی) این نشست ها در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد اما بنا به موضوعات مطرح شده و درخواست دانشگاهی می توان آنها را دریکی از دانشگاه ها برگزار کرد.
2 برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی - 4 کارگاه برای سال 90 پیش بینی شده است.
3 برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک با استان ها - 4 کارگاه آموزشی
4 برگزاری کارگاه های آموزشی برای مؤسسات دولتی و غیر دولتی - 4کارگاه آموزشی
5 امکان سنجی بسته آموزشی برای مدارس خرداد ماه -
6 امکان سنجی بسته آموزشی برای آموزش و پرورش استان ها خرداد ماه -
7 ارائه ی گزارش از کیفیت نشست های ماهانه انجمن شهریور و اسفند ماه هر شش ماه پس از برگزاری نشست های علمی ماهانه گزارش ارئه می شود.
8 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه ی اعضاء انجمن
- براساس نیاز سنجی انجام شده کارگاه های آموزشی برنامه ریزی و ارائه می شود.


برنامه کمیسیون پژوهش در سال 1390
ردیف عنوان های برنامه زمان اجرا درآمد ها/ بودجه مورد نیاز/ملاحظات
1 شناسایی و ارائه پیشنهاد های پژوهشی مغفول به سازمان های و مراکز پژوهشی
3 ماه ----------
2 دریافت اولویت های پژوهش های گروه های مطالعاتی انجمن و ارسال آن به سازمان ها و مراکز پژوهشی
3ماه ----------
3 عقد حداقل 3 قرارداد پژوهشی
در طول سال /000/000/40 ریال
4 ارزشیابی از همایش های انجمن و گزارش به هیئت مدیره
در طول سال ----------
5 تکمیل صفحات وب کمیسیون پژوهش در طول سال ----------
6 شناسایی و دعوت از پژوهشگران برای همکاری پژوهشی با انجمن دو بار در سال ----------
7 شناسایی طرح های پژوهشی سازمان ها و نهادها جهت همکاری و مشارکت در اجرا در طول سال ----------
8 اعلام آمادگی به کمیسیون آموزش برای ارائة گزارش نتایج پژوهش های انجام گرفته در نشست هاي ماهانه(3مورد) در طول سال ----------
9 انتشار سه شماره خبرنامه پژوهشی به ترتیب در سه ماهه اول، دوم و سوم سال

برنامه پيشنهادي كميسيون توسعه واحدهاي استاني در سال 1390
رديف عنوان برنامه مصوب با همكاري زمان
1 راه‌اندازي حداقل 2 واحد اسفند 90
2 تماس و همكاري با شعب استاني در برگزاري نشست‌هاي علمي (حداقل دو نشست) اسفند 90
3 برگزاري جلسه مشترك روساي واحدها با هيئت مديره در حاشيه همايش يازدهم اسفند90
4 برگزاري نشست آسيب‌شناسي با حضور روساي واحدهاي استاني درخصوص راه‌هاي تقويت، فعال سازي يا تعطيل شعب و ارائه گزارش آن به هيئت مديره مهر ماه 1390
5 تعيين واحد استاني نمونه زمان همايش
6 ايجاد وبلاگ مخصوص كميسيون توسعه استاني به انضمام لينك شعب در سايت انجمن در طول سال 90
7 تدوين برنامه استراتژيك واحدهاي استاني


برنامه و بودجه مصوب سال 1390 كميسيون روابط بين الملل انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
ملاحظات بودجه مورد نياز زمان اجرا رئوس برنامه هاي مصوب مبتنی بر برنامه راهبردی (1396-1386)
هزينه :10 ميليون ريال تابستان 90 1- برگزاري يك سفرمطالعاتي گروهي با همكاري يكي ازكشورهاي منطقه (مالزي يا ... )
برنامه ريزي : تاخرداد
اجرا: تا شهريور
درآمد: 5 ميليون ريال
تابستان 90
2- برگزاري كارگاه آموزشي با حضور مدرسان خارجي در زمينه " آموزش زبان انگليسي در دوره آموزش عمومي "
راهبرد شماره 2: " برگزاری نشست هاو کارگاههای مشترک با نهادها و سازمان های منطقه ای و جهانی "

مكاتبه / مذاكره / هماهنگي

در طول سال 3- برقراري ارتباط با دفاتر منطقه اي يونسكو و يونيسف در تهران به منظور بررسي زمينه هاي همكاري انجمن در اجراي طرح ها و برنامه هاي پ‍ژوهشي و آموزشي مصوب آنها در سطح كشور و منطقه

مذاكره با مسئولين سازمان پژوهش و دفتر همكاري هاي علمي بين المللي آ.پ ، آيسسكو ، كميسيون ملي يونسكوو

در طول سال 4- امكان سنجي مشاركت درانجام تعهدات دستگاههاي دولتي كشور و همچنين ، بخش هاي غيردولتي نسبت به كشورهاي همسايه و منطقه مانند افغانستان ، تاجيكستان و...در زمينه هاي پژوهشي و آموزشيراهبرد شماره 2: " همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان
تعيين مسئول جديد بخش و همكاري اعضا كميسيون در اين زمينه، به تفكيك رخداد هاي انجام شده و انجام نشده

خرداد
90 5- تدوين گزارش هاي شش ماهه از رخداد هاي بين المللي در حوزه برنامه ريزي درسي
راهبرد شماره 2: " کمک به اعضای انجمن برای حضور در مجامع علمی و بین المللی "
تعيين مسئول بخش محتوايي و هماهنگي لازم / هزينه 5 ميليون ريال
خرداد
90 6- به روز رساني محتواي بخش انگليسي سايت انجمن

با هماهنگي دبيرخانه همايش
در زمان مقرر 7- تدارك بخش بين الملل همايش يازدهم انجمن

راهبرد شماره 2 :
"برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی "
تير 90 8- كمك در برگزاري همايش بين المللي آموزش علوم و تكنولو‍ژي


تشكيل دبيرخانه / برنامه ريزي محتوايي و اجرايي
در طول سال 9- تدارك اوليه براي برگزاري دومين همايش بين المللي انجمن(2012) با عنوان "كيفيت برنامه درسي آموزش عالي "
راهبرد شماره 2 : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی "
شهريور 90 10- راه اندازي حداقل يك مركز برون مرزي انجمن درسطح يكي از كشورهاي همسايه با اولويت افغانستان

آذر90 11- برقراري ارتباط با انجمن هاي برنامه ريزي درسي كشورهاي منطقه با هدف تشكيل "فدراسيون منطقه اي انجمن هاي برنامه ريزي درسي"
راهبرد شماره 2 :
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهان"
با حضور آقاي يزداني شهريور 90 12- امكان سنجي تاسيس يك انجمن بين المللي برنامه درسي

با حضور دكتر پورجوادي

شهريور 90 13- امكان سنجي پيوستن به تشكل هاي جهاني برنامه درسي كه مجوز فعاليت منطقه اي مي دهند


راهبرد شماره 2 : "برگزاری نشست ها و کارگاههای آموزشی مشترک با نهادو سازمان های منطقه ای و جهانی "
امكان برخورداري از حمايت جشنواره فارابي در صورتي كه سوژه با تعليم و تربيت اسلامي مرتبط باشد
درآمد: 5 ميليون ريال
تا پايان سال 14-برگزاري كارگاه آموزشي با حضور مدرسان خارجي(كارگاه دوم) ترجيحا در زمينه "بين المللي كردن آموزش عالي"راهبرد شماره 2 :
" کمک به تاسیس اتحادیه انجمن های مطالعات برنامه درسی در سطح منطقه "


هزينه : 10 ميليون ريال

شهريور 90 15- عضويت قطعي انجمن در انجمن بين المللي WCCI


راهبرد شماره 2:
" همکاری با سازمان هاونهادهای علمی – پژوهشی در سطح منطقه و جهانبرنامه و بودجه مصوب سال 1390 كميسيون نشر علمي
رديف عنوان برنامه مصوب زمان مقرر در برنامه
1 ارزيابي و انتخاب كتاب برتر برنامه درسي در سال 1390 براساس انتشارات پنج سال گذشته در دو حوزه تأليف و ترجمه تا همايش يازدهم
2 برگزاري دو جلسه نقد و ارزيابي آثار منتشره شده در حوزه برنامه درسي و انتشار آن در نشريات انجمن هر 6 ماه يك اثر
3 اعلام آمادگي براي مشاركت در ارزيابي آثار در دست انتشار
4 انتشار كتاب مجموعه مقالات همايش‌هاي سالانه انجمن (ششم تا دهم) خرداد تا پايان اسفند ماه
5 انتشار يك كتاب تأليفي در حوزه برنامه درسي تا پايان سال90
6 انتشار يك كتاب ترجمه در حوزه برنامه درسي تا پايان سال 90
7 تدوين سياستگذاري توزيع و فروش نشريات هر شش ماه
8 تعيين الويتهاي نشر تا پايان شهريور
9 ارائه گزارش سالانه نشر در حوزه برنامه درسي در داخل و خارج از ايران


برنامه و بودجه دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 90

ردیف فعالیت باهمکاری زمان بودجه
1 تدوین گزارش عملکرد انجمن در سال 89 کلیه کمیسیون ها تیرماه 1390
2 برگزاری يازدهمين همایش سالانه انجمن کلیه کمیسیون ها اسفند 1389
4 برگزاری اولین همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری تيرماه 1390
5 تکمیل پرونده مربوط به ارزیابی از عملکرد انجمن ها در سال 1389 جهت ارائه به شورای انجمن های علمی کلیه کمیسیون ها موعد مقرر 1390
7 انتشار دست کم 2 شماره عادی و 2 شماره ویژه نامه هیئت تحریریه اسفند 1390 هر شماره 500 هزار تومان (با هزینه داوری) جمعا 5/2 میلیون تومان ( منفی )
9 تدوین گزارش تحلیلی از مباحث علمی اولین همایش بین المللی طبق ساختار مصوب دبیرعلمی همایش موعد مقرر 500 هزار تومان
( منفی )
10 تدوین گزارش تحلیلی از مباحث علمی همایش دهم طبق ساختار مصوب دبیرعلمی همایش دهم موعد مقرر 500 هزار تومان
( منفی )
11 انجام یک فعالیت مشترک در حوزه علوم تربیتی با همکاری انجمن های علمی همسو( استاد برتر ، پژوهش های برتر ، همایش ، کارگاه ) سایر انجمن های علمی اسفند1390 هر انجمن 500 هزار تومان
( منفی )