نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه هيئت مديره 22 خرداد 92

صورتجلسه هيئت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

چهارشنبه 22/3/92

حاضران:

جناب آقايان: دكتر صدري، دكتر مهرمحمدي، دكتر عصاره، دكتر خسروي، دكتر ميرزابيگي،دكتر موسي‌پور، دكتر فتحي، دكتر حاتمي، دكتر قاسم‌پور، مهندس زرافشان، دكتر صادقي

سركار خانم دكتر صمدي

دستور جلسه:

1.       تصميم‌گيري درخصوص دومين همايش بين‌المللي انجمن

2.       تصميم‌گيري درخصوص محل برگزاري همايش دوازدهم

مصوبات:

1.    درخصوص برگزاري همايش بين‌المللي با توجه به امكانات بين‌المللي دانشگاه خوراسگان در دانشگاه خوراسگان از اعضا جلسه رأي‌گيري شد و اكثريت آرا با برگزاري همايش در دانشگاه خوراشگان موافق بودند و  مقرر شد:

-          با آقاي دكتر يارمحمديان مذاكره شود و اگر دانشگاه با برگزاري مشاركت همايش با  انجمن موافق بودند با توجه به آيين نامه برگزاري همايش براي تعيين اعضا كميته علمي و اجرايي كار شروع شود.

-          موضوع همايش: كيفيت برنامه درسي آموزش عالي

-          دبير علمي همايش: دكتر فتحي واجارگاه

-          بستن قرارداد و تفاهم‌نامه مشخص جهت هزينه‌ها، طريقه داوري، محل برگزاري جلسات كميته علمي براي جلوگيري از ابهامات

در غير اين صورت مقرر شد براي برگزاري همايش بين‌المللي در دانشگاه شهيد بهشتي با حمايت سازمان سنجش (از طريق آقاي دكتر حاتمي و دكتر فتحي) به صورت يك همايش يك روزه كار پيگيري و دنبال شود.

2.       درخصوص برگزاري همايش دوزادهم

دكتر عصاره: انجمن دراين خصوص با ارسال نامه به دانشگاه‌هاي اصفهان، شيراز، تهران، اهواز، بابلسر، سيستان و بلوچستان و بيرجند از طريق نامه درخواست خود را اعلام كرد كه دانشگاه بيرجند (از طريق آقاي دكتر آيتي) موافقت دانشگاه اعلام شد.

مقرر شد:

-          موضوع همايش: تغيير در برنامه درسي آموزش و پرورش

-          همايش در بهار سال 93 برگزار شود.

-          از آقاي دكتر آيتي نماينده دانشگاه بيرجند درخصوص هماهنگي انجمن با دانشگاه در جلسه بعدي هيئت مديره دعوت به عمل آيد.

-          دبير علمي همايش يك متخصص برنامه درسي از دانشگاه برگزار كننده باشد.

-          آيين‌نامه برگزاري همايش انجمن براي دانشگاه ارسال شود و براي انتخاب اعضا كميته علمي و كارهاي اجرايي همايش برطبق آن عمل شود.

در ادامه جلسه مقرر شد براي جذب نيروي جديد دبيرخانه از طريق سايت انجمن فراخوان شود.

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟