نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه هيئت مديره 28 فروردين 92

جلسه هيئت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

مورخ 28/1/92  ساعت 13 الي 16

شماره جلسه 1

محل جلسه: دفتر انجمن ساختمان دانشگاه علامه

حاضران جناب آقايان: دكترمهرمحمدي، دكتر عصاره، دكتر خسروي، دكتر موسي‌پور، دكتر علي عسگري، دكتر اماني تهراني، مهندس زرافشان، دكتر ميرزابيگي، دكتر جوادي پور، دكتر قاسم‌پور و دكتر صادقي

سركار خانم‌ها: دكتر صمدي و دكتر حكيم زاده

جلسه با نام و ياد خدا آغاز شد

دكتر عصاره: ضمن تشكر از حضور اعضا، در اين جلسه پيش‌بيني شده است در چند بخش كارها بررسي شوند. ما قصد داريم در سال جديد فعاليت‌هاي انجمن به طور جدي از سر گرفته شود. اگر نياز است در ابتداي سال تغييراتي در مديريت، ساختار انجمن صورت گيرد تا موتور انجمن دوباره به حركت درآيد.

بررسي وضعيت مالي- اداري انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

 همانگونه كه مستحضر بوديد در سال گذشته انجمن با مشكلات مالي و وضعيت نابسامان مالي روبه‌رو بود كه بيشتر وقت انجمن روي كارهاي مالي متمركز شد و توانستيم با كمك‌هاي خود اعضاي هيئت مديره و كمكي كه از طرف سازمان پژوهش به انجمن شد حقوق كارمندان انجمن را بپردازيم. در اواخر سال هم يك طرح پژوهشي با عنوان توليد محتواي پيشگيري از مواد مخدر با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بسته شده كه از قبال اين قرارداد مبلغي به حساب انجمن واريز خواهد شد. همچنين در سال جديد از طرف دفتر معاونت فناوري رياست جمهوري مبالغي را براي كمك به نشريات انجمن درنظر گرفته‌اند كه اين قرارداد‌ها به امضا رسيده و تا هفته آينده اين كمك‌ها نيز به حساب انجمن واريز خواهد شد. در سال جديد با حسابدار جديد آقاي قاسمي كه از طرف آقاي مهندس زرافشان به انجمن معرفي شدند براي انجام امور مالي و حسابداري انجمن قرارداد يك ساله بسته شده است و قرار است تمهيداتي براي به سامان رساندن امور مالياتي و حسابهاي انجمن درنظر گرفته شود تا انجمن با مشكل سال گذشته مواجه نشود. همچنين براي نيروي دبيرخانه‌اي با خانم خسروي هم براي سال 92 قرارداد بسته شده است.

بررسي وضعيت كميسيون‌ها و ارائه گزارش سال 91

دكتر خسروي: متأسفانه در سال 91 مسئولين كميسيون‌ها فعاليت‌هاي به خصوصي انجام ندادند. حتي از كميسيون‌ها خواسته شد تا گزارشي از فعاليت‌هاي سال 91 را به دبيرخانه ارائه كنند كه دراين خصوص همكاري نكردند. من به شخصه به عنوان مسئول كميسيون پژوهش در سال 91 سه جلسه براي كميسيون پژوهش هماهنگ كردم اما در روز و ساعت مقرر هيچ يك از اعضا كميسيون در جلسه حضور نداشتند كه از اين بابت خيلي متأثر شدم.

دكتر علي عسگري: همانطور كه مي‌دانيد فعاليت كميسيون‌ها در ارزيابي عملكرد انجمن‌ها از طرف كميسيون‌ انجمن‌‌هاي علمي نقش خيلي مهمي دارد. بنابراين كميسيون‌ها نبايد در اين زمينه كوتاهي كنند و كار را جدي بگيرند. كميسيون‌ها اگر شده حتي با كمترين تعداد شركت كننده جلسات ماهانه خود را برگزار كنند.

دكتر ميرزابيگي: من پيشنهاد مي‌كنم رؤساي كميسيون‌ها حوصله و ممارست خود را بالا ببرند. چرا كه كميسيون توسعه انجمن هم هميشه با حداقل حضور اعضا جلسات خود را دنيال كرده است.

دكتر جوادي پور: ما هم با حضور حداقلي اعضا جلسات كميسيون ترويج علم را حداقل ماهي يك بار در سال 91 برگزار كرديم و برنامه سال 92 كميسيون ترويج علم را هم تنظيم كرديم كه حداقل 10 نشست علمي در سال 92 برگزار كنيم. كارگاه‌هاي آموزشي و دوره‌هاي آموزشي را درنظر گرفتيم كه با همكاري اعضا هيئت مديره اين جلسات را برگزار كنيم. من پيشنهاد مي‌كنم اگر اعضا هيئت مديره هم درخصوص برنامه كميسيون ترويج علم نظري دارند اعلام كنند تا در برنامه سال 92 پيش بيني شود. از اعضا هيئت مديره و رئيس انجمن خواهشمندم در نشست‌هاي انجمن حضور داشته باشند تا موجب دلگرمي اعضا باشد.

دكتر حكيم زاده: برنامه‌هاي گروپ‌ها از جمله نشست‌ها و كارگاه‌ها بايد ذيل برنامه كميسيون ترويج علم باشد.

دكتر مهرمحمدي: آيا انجمن نبايد برنامه گروپ‌ها را مستقل از كميسيون قرار دهد؟برنامه‌هايي كه جنبه عمومي دارد را كميسيون برگزار كند و آنهايي كه تخصصي هستند ذيل گروپ‌ها برگزار شود.

جمع بندي دكتر مهرمحمدي: اگر بناست كميسيون ترويج علم دوره‌هاي آموزشي برگزار كند اين دوره‌هاي آموزشي اعم از كارگاه يا نشست علمي كه درخصوص موضوعات عمومي باشد وگر نه برگزاري نشست‌ها و دوره‌هاي آموزشي تخصصي از طريق گروپ‌ها به اندازه كافي اشباع شده است و از اين طريق انجمن امتياز كافي را خواهد گرفت. نشر علمي كار مجلات، نشريات و چاپ آثار علمي را دربر مي‌گيرد. مجلات سامانه جدا دارد كه بايد از نشر علمي جدا باشد و اين كار ربطي به كميسيون ترويج علم ندارد و مجلات خود سامانه تعريف شده‌اي دارند. اما انتشار آثار علمي كه كار زمين‌مانده‌اي از قبل بوده و در يك زمان حرف‌هايي زده شد اما در اين زمينه حركتي نداشتيم مي‌توان اين را از طريق كميسيون ترويج علم دنبال كرد.

درخصوص همايش‌ها همچون مجلات سامانه و آيين نامه تعريف شده خود را دارد كه كار مستقلي از كار كميسيون مي‌باشد.

دكتر حكيم‌‌زاده: پس اگر اين كارها جدا از كار كميسيون ترويج علم است ديگر نيازي به بودن اين كميسيون نيست.

دكتر مهرمحمدي: منظور من اين نيست. بلكه منظور من مجلات تخصصي انجمن است كه كار آن در هيئت تحريريه دنيال مي‌شود و تصميم‌گيري مي‌شود. و همايش‌ها هم كه آيين نامه مصوب هيئت مديره را دارند و در آن فرايند انتخاب دبير علمي، كميته علمي و مراحل اجرايي همايش انجام مي‌گيرد و اگر قرار است اين‌ها در كميسيون ترويج علم دنبال شوند بايد در آيين‌نامه آن تغييراتي صورت گيرد.

دكتر علي عسگري: كميسيون‌ها جزئي از هيئت مديره و انجمن هستند و انجمن بايد بپذيرد كه براي پيش‌برد كارها و پيگيري امور انجمن بايد از همكاري كميسيون‌ها و نقش مؤثر آنها استفاده كند و مسئوليت كارها را بر عهده كميسيون‌ها قرار دهد. امور و مسائل مربوط به همايش‌ها هم همچون گذشته كه در كميسيون آموزش دنبال مي‌شد مي‌بايست توسط كميسيون ترويج علم پيگيري شود.

دكتر عصاره: درست است همايش‌ها در ذيل هيئت مديره است اما براي به نتيجه رسيدن كارها بايد پيگيري امور به كميسيون‌ها واگذار شود. برگزاري همايش‌ها و نشست‌ها نياز به مكاتبات و مذاكرات خاص خود را دارد. از دكتر جوادي پور تقاضا مي‌كنم كه براي پيگيري كار مربوط به همايش‌ها و امور مربوط به نشريات به طور جدي با دبيرخانه همكاري داشته باشند تا با ممارست كميسيون كارها زودتر به نتيجه برسد.

دكتر ميرزابيگي: اولين شرط به انجام رساندن امور منظم بودن هيئت مديره است. وظايف مشخصي داشته باشد. كميسيون‌ها براساس شرح وظايفي كه از قبل به آنها ارائه داده‌اند كار‌هايشان را انجام مي‌دهند وظيفه هيئت مديره اين است كه به كميسيون‌ها احترام بگذارد و اجازه دهيم براساس شرح وظايف عمل كنند و اگر پيشنهاد داريم در جلسه به كميسيون‌ها منعكس كنيم و اگر كاري از عهده كميسيوني بر نمي‌آيد آن را به كميسيون ديگري محول كنيم. خوب است صورتجلسات پيوسته باشد تا بتوان و مطالب و دستور كارها را در هر جلسه دنبال كنيم و دستور جلسه خيلي زودتر از تاريخ جلسه اعلام شود و از رؤساي كميسيون‌ها هم درخصوص دستور جلسه نظرخواهي شود. 

در ادامه جلسه چارت و ساختار سازماني انجمن براي اعضا ايميل شود و رؤساي كميسيون‌ها براساس آن فعاليت‌ها و اهداف خود را اصلاح كنند و در جلسه بعدي هيئت مديره يك ساعت به بررسي شرح وظايف كميسيون‌ها اختصاص داده شود.

دكتر عصاره همچنين تأكيد داشتند ثبت و ضبط اسناد اداري و تمام مكاتبات انجمن به طور جدي‌تر در دبيرخانه بايگاني شود و تمام مصوبات جلسات در جلسات بعدي دنبال و پيگيري شود.

بررسي وضعيت مجلات انجمن

مصوب شد:

-         يك نيروي انساني تمام وقت در دبيرخانه انجمن به امور مربوط به نشريات تخصصي انجمن بپردازد. قرار شد براي جذب نيروي جديد از طريق سايت انجمن فراخوان شود.

-         تركيب اعضا هيئت تحريريه فصلنامه‌ها بازنگري شوند و اعضا داوطلب جايگزين برخي از اعضا شوند.

-         هماهنگي براي يك جلسه مشترك با  سردبيران نشريات مشترك با انجمن در اسرع وقت ترتيب داده شود.

 

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟