نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه پنجمين جلسه هيئت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

مورخ 20/3/1391            ساعت 16 الي 18

حاضران: جناب آقايان دكتر ملكي، دكتر عصاره، دكتر خسروي، دكتر قاسم‌پور، دكتر جوادي‌پور و سركا خانم دكتر صمدي

مدعوين: جناب آقايان دكتر ميرزابيگي، دكتر علي عسگري، مهندس زرافشان، يزداني و سركار خانم دكتر حكيم زاده

غايبين: جناب آقايان دكتر مهرمحمدي، دكتر تاجيك اسماعيلي، دكتر موسي‌پور

دستور جلسه:

-          بررسي برنامه، شرح وظايف و اعضا پيشنهادي كميسيون‌ها

دكتر ملكي: با نام و ياد خدا و عرض سلام و خير مقدم به اعضا محترم هيئت مديره جلسه را آغاز مي‌كنيم.

1)      كميسيون پژوهش

در ابتداي جلسه دكتر خسروي مسئول كميسيون پژوهش شرح وظايف، برنامه سالانه و اعضا پيشنهادي كميسيون پژوهش را در جلسه ارائه دادند و وظايف 12 گانه را قرائت كردند و توسط اعضا بررسي شد و هر يك پيشنهاداتي ارائه دادند.

دكتر ملكي: بند 10 از برنامه حذف و به كميسيون نقد و ارزشيابي منتقل شود.

آقاي يزداني: يك بند با عنوان مطالعه و بررسي و تحليل گزارش‌هاي مرتبط با حوزه برنامه درسي اضافه شود. همچنين پيشنهاد مي‌كنم دكتر ملكي به عنوان رئيس انجمن حداقل در يكي دو كميسيون عضو باشند.

دكتر علي عسگري: هر بندي را به برنامه راهبردي ارجاع دهيم، بهتر است . خارج از برنامه راهبردي كار نكنيم و گام‌ها را بر اساس آن برداريم. براي عضوگيري از افرادي كه مرتبط يا كار هر كميسيون است، انتخاب شود. بودجه هر بند مشخص شود.

دكتر قاسم‌پور: با توجه به ماهيت كار كميسيون، اعضا انتخاب شوند. يعني بهتر است از افراد صاحب نظر و متخصص به نسبت ماهيت هر كميسيون دعوت شود. افراد زيادي در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها هستند كه مي‌توانند كمك كار كميسيون‌ها باشند.

همچنين موارد زير مصوب شد:

-          گزارش‌هاي سالانه inka مطالعات تطبيقي برنامه درسي تحليل شود.

-          اعضاي ثابت هر كميسيون بين 7 تا 9 نفر متغير باشد.

-          بند 5 و  12 از برنامه پيشنهادي حذف شود.

2)         كميسيون ترويج علم

در ادامه دكتر حكيم زاده مسئول كميسيون ترويج علم، برنامه، شرح وظايف و اعضاي كميسيون خود را قرائت كردند و اعضا نظرات خود را اعلام كردند و قرار شد كه موارد زير اعمال شود:

-          زمان برگزاري كارگاه‌ها طوري تنظيم شود كه به تعطيلات بين ترم نباشد تا اساتيد بتوانند شركت كنند.

-          قرار شد نشر علمي هم با كميسيون ترويج علم ادغام شود.

-          از ظرفيت سايت استفاده شود.

-          با برنامه راهبردي تطبيق داده شود.

-          فعاليت‌هاي ذيل هر برنامه با استفاده از سايت نيازسنجي شود.

-          برنامه تنها محدود به آموزش و كارگاه نباشد و به بعد انتشارات از زاويه مكتوب و الكترونيكي نير توجه شود.

-          برنامه‌ها تنها محدود به آموزش عالي نباشد و به آموزش و پرورش نيز توجه شود.

-          مي‌توان از فعاليت‌هاي ساير انجمن‌ها در زمينه اطلاع رساني الگوبرداري شود.

 

3)        كميسيون توسعه انجمن

شرح وظايف و  كميسيون توسعه انجمن توسط مسئول كميسيون دكتر ميرزابيگي مطرح شد و اساتيد نظرات خود را به شرح زير اعلام كردند:

دكتر عصاره: پيشنهاد شد دكتر ملكي به عنوان عضو اين كميسيون در جلسات شركت كنند.

مهندس زرافشان: من پيشنهاد مي‌كنم آقاي يزداني به عنوان نويسنده برنامه راهبردي بهتر است برنامه‌ها را با توجه به مرتبط بودن آن بين كميسيون تقسيم كنند چرا كه برنامه سالانه بايد برشي از برنامه راهبردي باشد.

و در نتيجه مصوب شد دكتر ميرزابيگي براساس ساختار جديد، روي برنامه‌ بازنگري داشته باشند.

4)      كميسيون نقد و ارزشيابي

شرح وظايف و برنامه سالانه كميسيون نقد و ارزشيابي توسط دكتر عصاره مسئول اين كميسيون مطرح شد اما به دليل كمبود وقت قرار شد ادامه بحث در جلسه آينده دنبال شود.

جمع بندي توسط دكتر ملكي: نقد بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد:

1.       منصفانه باشد

2.       علمي باشد

3.       به موقع باشد

4.       غير سياسي باشد.