معرفی کتاب


معرفی کتاب:

با وجودی که برخی مباحث زیست محیطی در کتاب های درسی مدارس ایران به چشم می خورد، اما وجود چهارچوب دقیق یک برنامه درسی مستقل در این زمینه احساس می شود. کتاب حاضر تلاش دارد تا زمینه ارائه طرح برنامه درسی آموزش محیط زیست برای مدارس ایران را فراهم نماید. در این کتاب، کلیات و مفاهیم پایه در زمینه برنامه درسی آموزش محیط زیست تشریح می شود. همچنین روند تخریب محیط زیست در جهان و پیامدهای آن برای زندگی بشر بازگو می شود. در ادامه، عناصر، رویکردها و ساختار برنامه درسی آموزش محیط زیست تبیین می شود. به علاوه، آموزش محیط زیست در نظام آموزشی کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، جایگاه آموزش محیط زیست در اسناد بالادستی ایران و در برنامه های درسی دوره های تحصیلی مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان، الگوی آموزش محیط زیست و همچنین طرح نوآورانه برنامه درسی آموزش محیط زیست تشریح شده و دلالت های آن برای بکارگیری در نظام آموزشی ایران تبیین می شود. در مجموع، کتاب در پنج فصل نگارش شده است:

1)     فصل اول: کلیات و مفاهیم آموزش محیط زیست

2)     فصل دوم: عناصر، رویکردها و ساختار آموزش محیط زیست در برنامه درسی

3)     فصل سوم: آموزش محیط زیست در آموزش و پرورش جهان

4)     فصل چهارم: آموزش محیط زیست در آموزش و پرورش ایران

5)     فصل پنجم: طرح برنامه درسی آموزش محیط زیست

مراکز پخش:

1-     موسسه کتابیران:تهران، خیابان لبافی نژاد، بین فروردین و اردیبهشت، پلاک 238 /   تلفن: 66494409– 66411173- 021

2-      کتابفروشی شهر کتاب: یزد، میدان آزادی، ابتدای خیابان فرخی، /    تلفن: 9-36271538-035

ذخیره شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/new/001584.php