استاد تلاشگر در سال 1395
با نام خدا
جناب آقاي دكتر محمد جوادی پور
استاد تلاشگر رشته برنامه ريزي درسی دانشگاه تهران در سال 1395

با سلام و احترام

به نمايندگي از طرف اعضا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء جنابعالي از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید. امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر شما بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد. سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.
محمود مهرمحمدي-  رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
ذخیره شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/new/001567.php