نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه هيات مديره 27 خرداد 94

صورتجلسه هيات مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

مورخ 27/03/94

محل برگزاري: دانشگاه فرهنگيان

حاضرين در جلسه: جناب آقايان دكتر مهرمحمدي، دكتر عصاره، دكتر علي عسگري، دكتر حسيني خواه، دكتر صفايي موحد

سركار خانم‌ها: دكتر صمدي و خسروي

مدعوين : جناب آقايان دكتر موسي‌پور، دكتر حاتمي و دكتر صادقي

غايبين: جناب آقايان دكتر ملكي و دكتر اماني طهراني

دستور جلسه:

-          تصميم‌گيري درخصوص سفر مطالعاتي به كشور مالزي

-          تصميم‌گيري درخصوص انتخاب مدعوين جلسات هيات مديره

-          بازنگري درخصوص مسئوليت كميسيون‌ها و سردبيران

در ابتداي جلسه از جناب آقايان دكتر حاتمي، دكتر موسي‌پور و دكتر صادقي به پاس قدرداني از زحماتشان توسط آقاي دكتر عصاره تقدير و تشكر شد.

تصميمات جلسه:

-          در ادامه جلسه متن پيش نويس سوگندنامه كه توسط آقاي دكتر علي عسگري آماده شده بود قرائت شد و مقرر گرديد آقاي دكتر حسيني خواه با توجه به نظرات اعضا ويراش و اصلاح نمايند و در جلسه بعدي و با حضور اساتيد امضا و قرائت شود.

-          امور مربوط به هماهنگي و پيگيري سفر مطالعاتي (كشور مالزي 8 لغايت 16 مردادماه) به آقاي دكتر صفايي موحد و دكتر صادقي محول شد و مقرر شد برنامه های اینچنینی در آینده حتما از مجرای تایید کمیسیون بین الملل انجمن عبور کنند.

-          مصوب شد علاوه بر اعضاء اصلي هيات مديره كه متشكل است از: جناب آقايان دكتر مهرمحمدي، دكتر ملكي، دكتر عصاره، دكتر علي عسگري، دكتر حسيني خواه، دكتر اماني طهراني، دكتر صفايي موحد و خانم دكتر پروين صمدي از روساي كميسيون‌ها و اساتيد علاقمند نيز در جلسات دعوت به عمل آيد كه ليست مدعوين به شرح زير اعلام شد.

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

1. دكتر فتحي واجارگاه

سردبير

9. دكتر ميرزابيگي

مسئول كميسيون ترويج علم

17. دكتر محمدرضا امام جمعه

مسئول سيگ تربيت معلم

2. دكتر نعمت الله موسي‌پور

سردبير

10. دكتر خسروي

مسئول كميسيون پژوهش

18. جواد يزداني

 

3. دكتر زهرا گويا

 

11. دكتر محمد جوادي پور

مسئول كميسيون ترويج علم- مسئول سيگ تربيت بدني

19. دكتر فرهاد سراجي

مسئول سيگ فاوا

4. دكتر عباس صدري

 

12. دكتر صادقي

مسئول سيگ فرهنگ

20. دكتر علي نوري

مسئول سيگ عصب شناسي

5. دكتر جواد حاتمي

 

13. دكتر محمد آرمند

مسئول كميته انتشارات

21. دكتر سهيلا غلام آزاد

مسئول سيگ برنامه درسي رياضي

6. دكتر محبوبه عارفي

 

14. دكتر رضا نوروززاده

 

22. دكتر صمد ايزدي

 

7. دكتر رضوان حكيم زاده

 

15. دكتر زهرا نيكنام

 

 

 

8.دكتر نرگس كشتي آراي

مدير داخلي فصلنامه

16. دكتر غلامعلي احمدي

 

 

 

 

-          مصوب شد در جلسه بعدي (مورخ 10 تير ماه) از رؤساي كميسيون‌ها و گروپ‌ها دعوت شود تا در جلسه گزارشي از عملكرد شان در دوره قبلي ارائه دهند تا با آگاهي لازم از كارهاي انجام شده درباره ادامه كار روسای كميسيون‌ها و مسئولان گروپ‌ها تصميم‌گيري شود .

-          درباره ادامه کار گروپ ها مسئولان فعلی براي فعال سازي و حرکت بر اساس  تعهدات برنامه ای تشويق و ترغيب خواهند شد. در صورت عدم تمایل با توجه به آيين نامه گروپ‌ها مسئوليت گروپ به شخص ديگري واگذار يا اعتبارشان خاتمه یافته اعلام می شود.

-          درخصوص ادامه كار سردبيران مقرر شد با توجه به اتمام دوره سه ساله آقاي دكتر مهرمحمدي با آقاي دكتر فتحي (سردبير دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي)،  آقاي دكتر موسي‌پور (سردبير فصلنامه مطالعات برنامه درسي)  و آقاي دكتر مزيدي (سردبير دوفصلنامه مشترك انجمن و دانشگاه شيراز) جهت انتقال مسئولیت به فرد صاحب صلاحیت دیگری طرح موضوع كنند و در جلسه آينده با حضور خودشان در این زمینه تصميم ‌گيري شود.

-          برنامه سالانه انجمن پس از تعیین تکلیف روسای کمیسیون ها، به تفکیک كميسيون‌ها براي 9 ماه باقي مانده از سال 1394 تدوین و به تصویب خواهد رسید.

-          درخصوص برگزاري چهاردهمين همايش سالانه انجمن آقاي دكتر مهرمحمدي موضوع كيفيت برنامه درسي دوره ابتدايي را پيشنهاد كردند كه مقرر شد در جلسات بعدي طرح موضوع شود و اعضا موضوعات خود را نيز پيشنهاد دهند و زمان برگزاري همايش ارديبهشت ماه سال 94 باشد.

-          جلسه بعدي هيات مديره چهارشنبه10 تيرماه  ساعت 14 الي 16 دانشگاه فرهنگيان

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟