نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه كارگروه گروپ‌ها

نتيجه بررسي برنامه هاي پيشنهادي سال 1391 گروپ هاي

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

كارگروه منتخب هيئت مديره متشكل از آقايان دكتر جوادي پور، دكتر قاسم پور، دكتر علي عسكري ، دكتر اماني تهراني و اينجانب در تاريخ چهارشنبه 21/4/1391 در محل دبيرخانه انجمن تشكيل جلسه داد و پس از بررسي برنامه هاي پيشنهاد شده از سوي گروپ هاي در موارد ذيل به توافق رسيد:

·         انجمن مطالعات برنامه درسي از آنجا كه مهد تشكيلاتي گروپ هاست مايل است علائق و ترجيحات خود را در زمينه فعاليت هاي گروپ ها اعلام نمايد و اميد وار است مسئولان و اعضاء محترم گروپ ها نسبت به اين موارد،كه در چارچوب اهداف تاسيس آنهاست، با حساسيت و عنايت ويژه برخورد نمايند:

o         انتشار خبرنامه كماكان فعاليت كليدي گروپ هاي تلقي مي شود. براي پرهيز از تكليف بيش از حد توان گروپ ها و با توجه به تجربه دو سال گذشته، از گروپ ها تقاضا مي شود بر اساس برنامه زمانبندي كه با دبيرخانه به توافق مي رسند 3 شماره خبرنامه توليد و از طريق سايت انجمن منتشر نمايند. از آنجا كه در حال حاضر تقريبا 4 ماه از سال 1391 سپري شده است ، در 8 ماه آينده انتشار 2 خبرنامه توسط هر يك از گروپ ها كافي است.درباره محتواي خبرنامه نيز به اين نكته توجه داده مي شود كه لازم است محتوا بازتاب دهنده فعاليت هاي گروپ و فعاليت هاي انجام گرفته در همان حوزه در سطح ملي و جهاني باشد. كارگروه مقرر داشت براي تسهيل فرايند توليد خبرنامه توسط گروپ هاي يك قالب يا "تمپلت الكترونيكي"(Electronic template) تهيه شده و در اختيار تدوين كنندگان قرار گيرد.

o         انتشار يك شماره از ويژه نامه فصلنامه مطالعات برنامه درسي يا دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي در دوره هاي زماني 3 سال يك بار. توليد اين ويژه نامه با توافق مسئول محترم گروپ و سردبير محترم نشريه مربوطه آغاز خواهد شد.

o         توليد و انتشار يك اثر علمي از نوع ترجمه يا تاليف در  دوره هاي زماني 3 سال يك بار. اين مهم با هماهنگي با مسئول كميسيون ذيربط در انجمن و با رعايت موازين مورد تائيد انجمن پي گرفته خواهد شد.

o         برگزاري  نشست هاي علمي فصلي . در سال 1391 با توجه به سپري شدن بخشي از سال، برگزاري 3 نشست در زمان باقيمانده توصيه مي شود.   

o         پيش بيني سازوكار تبادل نظر علمي و اطلاع رساني مستمر ميان اعضاء و علاقمندان با استفاده از ظرفيت فناوري هاي جديد مانند وبلاگ

o         حضور فعال در حاشيه همايش هاي سالانه انحمن در صورت تدارك چنين فرصتي از سوي انجمن و كميته علمي همايش.

·         گروپ ها در تنظيم و اجراي برنامه هاي علمي و مطالعاتي در چارچوب وظائف و ماموريت ها آزاد و مخبرند و كارگروه اعمال محدوديت در اين زمينه را با روح تشكيل گروپ ها موافق نمي يابد. بر اين اساس محور هاي پيشنهاد شده در برنامه سال 1391 كه در بند قبلي مورد اشاره قرار نگرفته است مي تواند كماكان در حوزه كوشش ها و كنش هاي گروپ قرار داشته باشد.

 

 

تدوين كننده:

محمود مهرمحمدي

نماينده انجمن در ارتباط با گروپ ها

24/4/1391

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟