نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
صورتجلسه هيئت مديره 29 بهمن ماه 1390

ششمين جلسه هيئت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

تاريخ 29/11/1390

حاضران در جلسه: جناب آقايان دكتر ملكي- دكترمهرمحمدي- دكتر خسروي- دكتر قاسم‌پور- دكتر موسي‌پور- دكتر عصاره و سركار خانم دكتر صمدي

مدعوين: جناب آقايان دكتر علي عسگري و دكتر اماني طهراني

دستور جلسه: ادامه بررسي ساختار تشكيلاتي

قبل از دستور:

دكتر ملكي: در تاريخ 8 اسفند ماه جلسه‌اي با حضور مسئولان نشريات مشترك انجمن(دانشگاه های شیراز، خوراسگان و تربیت معلم) و دكتر موسي‌پور، دكتر مهرمحمدي و دكتر علي عسگري هماهنگ شده است كه قرار است وضعيت نشريات بررسي شود و با توجه به آيين نامه وزارت علوم تقسيم وظايف صورت گيرد تا به اين اوضاع نابسامان رسيدگي شود.به نظرمی رسد که این مجلات با انجمن ارتباط خوبی نداشته و ندارند.

دكتر موسي‌پور: من خواهش مي كنم يك نسخه از نشريات داشته باشيم و از اعضای هيئت تحريريه اين نشريات كه در تهران هستند نيز دعوت به عمل آيد.

دكتر ملكي: مطلب دوم اين است كه بنده و دكتر آرمند جلسه اي با انتشارات آييژ داشتيم كه تفاهم‌نامه اي آماده شده است و پس از جمع‌آوري نظرات اعضای هيئت مديره براي امضا ارسال خواهد شد.

دكتر مهرمحمدي: با توجه به پيشينه دكتر موسي‌پور در اين زمينه بهتر است كار توسط ايشان پيگيري شود.

دكتر موسي‌پور: به اطلاع مي‌رسانم كه يك فرصت ملاقات با انجمن مفاخر ايران پديد آمد و من پيشنهاد كردم در حوزه تعليم و تربيت اين امتياز را به انجمن بدهند تا مفاخر را در اين حوزه شناسايي كنند و آنها هم استقبال كردند. پيشنهاد مي‌كنم سال آينده يك تا دو نفر را در ليست قرار دهيم تا از آنها تقدیري و تشكر شود.

دكتر ملكي: با تشكر از دكتر موسي‌پور، خيلي خوب است و من دكتر مهرمحمدي را پيشنهاد مي‌كنم كه از ايشان تقدير و تشكر به عمل آيد. (جمع‌بندي: دكتر موسي‌پور براي اين كار دكتر مهرمحمدي و دكتر كيامنش را به انجمن مفاخر معرفي كنند.)

-         ارائه گزارش دكتر موسي‌پور از نسخه جديد ساختار تشكلاتي انجمن

دكتر موسي‌پور نسخه جديد را بين اعضا توزيع كردند. به گفته ایشان در تهیه این ساختار سعی شده به اهداف انجمن ومفاد اساسنامه توجه شود. پس از چند لحظه تأمل هر يك از اعضا پيشنهادات خود را ارائه دادند كه برخي از نظرات به شرح زير اعلام شد:

دكتر ملكي: بهتر است همايشها در كميسيون توسعه علمي دنبال شود.

دكتر خسروي: بهتر است پس از نهايي شدن برنامه راهبردي، شرح وطايف مشخص شود.

دكتر صمدي: بهتر است برخي به صورت كميسيون و برخي به صورت كارگروه باشد.

دكتر علي عسگري: كميسيون روابط بين‌الملل بايد در چارت روشن و شفاف باشد. فلسفه كار مشخص باشد و بايد جايگاه كميسيون‌ها را بالا بگيريم كه فعاليت اصلي انجمن در دل كميسيون‌هاست

دكتر قاسم‌پور: كميسيون گروپ‌ها قرار بود مستقل باشند. كميسيون مالي در دل دبيرخانه باشد. كميسيون ارزشيابي و نقادي نمي‌تواند هويت مستقل داشته باشد و بايد زير مجموعه یکی دیگر از کمیسیون ها باشد.

دكتر ملكي: براي كشف منابع كلان نياز به كميسيون مالي داريم. به نظر مي‌رسد وظايف با تشكيلات درهم شده است. بايد وظايف انجمن مشخص‌تر باشد و ساختار تشكيلاتي ظرفي است براي تحقق وظايف. فعاليت‌هاي كيفي در هر بخش از تشكيلات به طور طبيعي آميخته با كارهاي اجرايي و مديريتي است. يك واحد اجرايي براي عملياتي كردن كارها ضروري است.

دكتر موسي‌پور: اينكه مي‌‌فرماييد بين وظايف و واحدها مرزي وجود ندارد عنايت عمده من بر وظيفه است كه مي‌تواند به صورت كارگروه باشد. مي‌توانيم در ذيل كميسيون‌ها، كارگروه‌ها يا كميته‌ها را داشته باشيم.

دكتر مهرمحمدي: همايش واحد سازماني نمي‌خواهد.

دكتر علي عسگري: در كميسيون آموزش سوژه انتخاب و براي تصويب به هيئت مديره ارسال مي‌شود. بعضي از كارها ماهيت انجمن را نشان مي‌دهد. توقع از فعاليت برگزاري همايش، نشست ها و كارگاه‌هاي آموزشي است. سطح برخي از فعاليت‌ها بايد بالاتر  ديده شود. بايد با انجمن‌هاي ديگر مقايسه شود.

دكتر مهرمحمدي: يكي از مشكلات درچارت پيش فرض، اين بود كه در بالا كميسون‌ها قرار گيرند و وظايف در ذيل آْن و به صورت زيرمجموعه بيايد. يكي ديگر از مشكلات اين است كه فاصله بين هيئت مديره با ساير فعاليتها خيلي طولاني است. بايد تعادل و توازن ديده شود. بعضي از دامنه‌ها و حجم كميسيون‌ها زياد است و در يك كميسيون حجم كار خيلي كمتر است. عدم توازن، گم شدن فعاليتها در اين ساختار خيلي به چشم مي‌خورد.

دكتر موسي‌پور: همه اعضای هيئت مديره مسئوليت دارند و حيطه نظارت بايد محدود باشد تا مدير بتواند نظارت كند.

دكتر علي عسگري: اطلاع رساني جزء وظايف دبيرخانه است.

دكتر خسروي: به اين شكل كه كميسيون پژوهش نباشد كيفيت كار را از بين مي‌برد.

دكتر موسي‌پور: پژوهش بستر تمام فعاليت‌هاي انجمن را تشكيل مي‌دهد.

دكتر عصاره: باز هم جاي تعمق و تأمل بيشتر دارد. من احساس مي‌كنم زير مجموعه‌هايي كه بالا آمده و به عنوان كميسيون ذكر شده و زير نظر هيئت مديره آمده است شأن تشكيلاتي و اجرايي را از اين برنامه مي‌گيرد. آيا مديران اين بخش‌ها به هيئت مديره پاسخگو هستند يا نه؟

جمع‌بندي:

دكتر ملكي: با تشكر از دوستان، من چند محور را به عنوان جمع‌بندي پاياني مطرح مي‌كنم كه ان شا الله دكتر موسي‌پور با توجه به اين نكات نسخه نهايي را براي جلسه بعدي آماده خواهند كرد:

1.       تأمل شود كه آيا فرض بر اين بايد باشد آن استخوان‌بندي فقط كميسيون باشد يا مواردي موازي با كميسيون‌ها قابل ارائه است و يا تركيبي از اين دو؟

2.       نسبت هيئت مديره و نظارتش با قسمتهاي مختلف نبايد گسسته و ضعيف باشد و اين به معناي نفی واقعيتي نيست كه هيئت مديره نمي‌خواهد خودش مستقل انجام دهد.

3.       بعضي از  امور انجمن نسبت به برخي ديگر مهم‌تر هستند كه در اين بازنگري اين دو از هم تفكيك شود و اهم موارد برجسته شود.

4.       يكپارچگي تشكلاتي به اين معنا كه مثلا بحث نقد مورد بررسي قرار گرفت. يك قسمت در يك جا و يك قسمت در جاي ديگر. بايد نگاه يكپارچه داشته باشيم و جنس كار پراكنده نباشد.

5.       اگر نگاه دوباره به طول و عرض تشكيلات شود. نبايد در طول تشكيلات فعاليتها و نسبت‌ها گم شود. كميسيون مالي و اداري و اطلاع رساني در عرض نباشد. بايد مرتبط با هيئت مديره باشد.

دكتر مهرمحمدي: ما در كميسيون‌ها كه پيش‌بيني كرده‌اند، تفاهم داريم به ویژه روي كميسيون ترويج و توسعه علمي.

دكتر موسي‌پور: اگر كميسيون مالي و اداري و اطلاع رساني را با هم ادغام كنيم كار دبيرخانه‌اي بيشتر مي‌شود.

دكتر خسروي: كميسيون پژوهش هم مشخص شود.

قرار شد آقای دکتر قاسم پور به نمایندگی از هیئت مدیره به اتفاق آقای نوری اداره کل ثبت شرکت ها مراجعه کنند و موضوع مربوط به ثبت نتیجه انتخابات جدید را پیگیری نمایند.

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟