نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
گزارش جلسه دكتر ملكي با رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
گزارشي از جلسه رئيس هيات مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران با جناب آقاي دكتر محمديان
رئيس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
مورخ: 3/12/89

روز چهارشنبه مورخ 3/12/90 ساعت 10 صبح جلسه‌اي در دفتر رياست محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي برگزار شد و درخصوص تقويت و توسعه روابط انجمن مطالعات برنامه درسي با سازمان پژوهشي گفتگوهاي بسيار مفيدي به عمل آمد. با توجه به اين كه دوستان ديگري نيز (آقايان: دكتر كفاش، دكتر عصاره، دكتر اماني طهراني، جعفرآبادي و جمالي فر) در جلسه حضور داشتند به غناي مباحث افزود.
اينجانب راجع به چرايي درخواست تشكيل جلسه و لزوم تقويت ارتباط انجمن با سازمان مطالبي طرح كردم. حضرت حجت‌الاسلام جناب آقاي دكتر محمديان نظر بسيار مثبت و مساعدي براي تقويت ارتباط سازمان با انجمن داشتند كه جاي تقدير و تشكر فراروان دارد. ايشان نيز اعتقاد دارند كه مهم‌ترين جايي كه مي‌تواند انجمن علمي مطالعات برنامه درسي را در كاربردي كردن مباحث نظري و ارتباط نظر و عمل ياري كند سازمان پژوهش است. از سوي ديگر سازمان پژوهش نيز با بهره‌گيري از انجمن در اين موقعيت حساس قادر خواهد بود كارهاي خود را با منطق علمي پيش ببرد. ساير اعضاي جلسه نيز هر كدام در جهت بهبود تعامل اين دو نهاد نكات ارزشمندي را طرح كردند.
از سوي اينجانب نيز چرايي و چگونگي ارتباط انجمن با سازمان در شرايط جديد انجمن مطالب مبسوطي طرح گرديد و ظرفيت علمي آن در جهت ياري به سازمان در توليد اسناد و استلزامات تحول علوم انساني و غني‌سازي برنامه درسي تشريح شد.
مطرح شد كه انجمن بدون سازمان از «عمل و كاربرد» بي‌بهره خواهد ماند و سازمان بدون انجمن از «نظر و تحليل» علمي بهرة لازم را نخواهد برد، لذا ضروري است اين دو نهاد مرتبط باشند. ضمناً مواردي از قبيل: اختصاص مكان براي دفتر انجمن در سازمان پژوهش، برگزاري جلسات در سالن طبقه هشتم سازمان، كمك مالي به انجمن و شركت كارشناسان سازمان در دوره‌هاي علمي انجمن مطرح و از سوي رئيس محترم سازمان قول مساعد براي انجام آنها داده شد.
آقاي دكتر كفاش راجع به اهميت انجمن‌هاي علمي و داشتن مبناي قانوني سازمان براي كمك به انجمن‌هاي علمي مطالبي طرح نمودند.
آقاي دكتر عصاره درخصوص اهميت و جايگاه علمي انجمن و جهت‌گيري كاملاً مثبت آن براي ياري سازمان پژوهش، همچنين درخصوص ارج نهادن به نقد علمي كارها از سوي انجمن مطالعات برنامه درسي مطالبي مطرح كردند.
آقاي جمالي فر مدير كل محترم دفتر تأليف نيز در اجرايي كردن اسناد تحولي، بازسازي فرايند توليد برنامه‌هاي درسي و ساير امور، ارتباط سازمان با انجمن را كاملاً ضروري ديدند.
آقاي دكتر اماني نقش متقابل انجمن و سازمان را مورد تأكيد قرار دادند و اشاره كردند كه سازمان انتظار دارد كه انجمن علمي مطالعات برنامه درسي با معيارهاي علمي مهر تأييد به برنامه‌هاي سازمان بزند و انجمن نيز متقابلاً مباحث علمي و نظري را از طريق ارتباط با سازمان و نهايتاً مدارس كشور كاربردي كند.
آقاي مهندس جعفرآبادي ضرورت هويت انجمن‌هاي علمي را مورد تأكيد قرار دادند و اشاره كردند كه دريافت كمك نبايد موجب وابستگي شود و نگذارد انجمن علمي مطالعات برنامه درسي نقش علمي خود را به درستي ايفا كند.
در پايان مقرر گرديد:
1. موارد چهارگانه‌اي كه از سوي رئيس هيئت مديره انجمن درخواست شد، با نظر مساعد رياست محترم سازمان پژوهش اقدام شود.
2. متن توافق‌نامه از نظر محتوا و زمان مورد بازبيني قرار گيرد و ملاك همكاريهاي دوطرف باشد. بديهي است قراردادهاي سازمان با انجمن مطابق توافق‌نامه انجام خواهد شد.
3. مرجعيت و استقلال علمي انجمن مورد توجه باشد. چنانچه انجمن با ملاكهاي علمي و بدون هيچ جهت‌گيري غيرعلمي برنامه يا فعاليتي را مورد بحث و نقد قرار دهد بايد آن را يك فرصت براي بهبود كارها تلقي نمود.
4. درصورت امكان يك نفر از سوي سازمان به عنوان نماينده در جلسات هيئت مديره شركت كند. (قرار شد پاسخ اين درخواست پس از مشورت با هيئت مديره قطعي شود.)
5. ساختار انجمن از طريق ارسال كاتالوگ‌ها و ساير مكتوبات موجود به سازمان معرفي شود.
6. جناب آقاي دكتر كفاش معاون سازمان پژوهش به عنوان نماينده تام‌الاختيار براي پيگيري امور معرفي شد.
در مجموع جلسه بسيار كارگشا و مفيدي بود و اميد است از اين حسن نظر و مواضع مثبت هردو طرف آثار و نتايجي براي پيشرفت و اعتلاي برنامه‌هاي درسي فراهم گردد.
ان شاالله
ارادتمند- حسن ملكي