قبلي »
« بعدي
همه
اطلاعیه هشتمین نشست علمی- ماهانه گروپ برنامه درسی و فرهنگ
اطلاعیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مبنی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی
معرفی کتاب
فراخوان دریافت مقاله
فراخوان طراحی نشانه (لوگو)
گزارش نشست تخصصی فراتر از هستی
گزارش نشست تخصصی فراتر از هستی
گروپ برنامه درسی و فرهنگ برگزار میکند
بیانیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در خصوص مصوبه 13 مهر مجلس شورای اسلامی
پیام تسلیت
فراخوان پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی در اردیبهشت ماه
اطلاعیه پنجمین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و فرهنگ
استاد تلاشگر در سال 1395
گزارش دیدار اعضا هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با وزیر آموزش و پرورش
اطلاعیه دومین نشست کمیسیون نقد و ارزشیابی
اطلاعیه چهارمین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و فرهنگ
استاد تلاشگر در سال 1395
اطلاعیه برگزاری سی و ششمین نشست گروپ روش شناسی پژوهش
پیام تسلیت رییس انجمن
پیام تسلیت رئیس انجمن
اطلاعیه یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
اطلاعیه برگزاری سومین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی پیش دبستان و دبستان
اطلاعیه برگزاری سومین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و فرهنگ
اطلاعیه برگزاری دومین نشست تخصصی گروپ مطالعات تربیت معلم
اطلاعیه سی و پنجمین نشست تخصصی گروپ روش شناسی پِژوهش
دریافت مجوز فصلنامه علمی- پژوهشی فناوری برنامه درسی
دومین سخنرانی برنامه درسی و فرهنگ
معرفی کتاب
اطلاعیه برگزاری سی و چهارمین نشست گروپ روش شناسی پژوهش
اطلاعیه نشست تخصصی گروپ انشا و نویسندگی
گروپ برنامه درسی فارسی برگزار میکند
گروپ روش شناسی پژوهش برگزار میکند
انتشار شماره 7 دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی
گزارش برگزاری اولین نشست گروپ برنامه درسی پیش دبستان و دبستان
سی و سومین نشست تحصصی گرپ روش شناسی پژوهش
اولین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و فرهنگ در سال تحصیلی 96-95
اولین میزگرد تخصصی گروپ برنامه درسی پیش دبستان و دبستان
برنامه سالانه نشستهاي تخصصي گروپ برنامه درسي پيش دبستان و دبستان
استاد تلاشگر برنامه ريزي درسي
گزارش دكتر فرهاد سراجي (دبير علمي) از برگزاري چهاردهمين همايش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
معرفي كتاب
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به طور عادی
استاد تلاشگر در سال 1395
تمدید عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
استاد تلاشگر در سال 1395
استاد تلاشگر در سال 1395
انتشار شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انتشار شماره 6 دوفصلنامه برنامه درسی نظریه و عمل
انتشار شماره 11 دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
قبلي »
« بعدي
همه