دومين کنفرانس بين المللي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

 كيفيت در برنامه درسی آموزش عالي

 

برگزار کننده گان

·         انجمن مطالعات برنامه درسی

·         دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان )

 

محل برگزاري:

اصفهان -دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان )

آبان ماه 1393

پايگاه اينترنتي

http://journals.khuisf.ac.ir/icqhec/

هدف كلي

ايجاد بستري مناسب جهت تبادل نظرو تعامل حرفه ای متخصصان برنامه درسی آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی ، انتقال يافته ها و اشاعه نتايج پژوهشهای نظری و کاربردی در زمينه ي كيفيت دربرنامه درسی آموزش عالي

محورهاي همايش

1.       .مبانی فلسفی و کیفیت دربرنامه درسی  آموزش عالی

2.       مفاهیم، مدلها و رویکردهای کیفیت دربرنامه درسی  آموزش عالی

3.       برنامه ریزی استراتژیک و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

4.       چشم انداز برنامه های توسعه جمهوری اسلامی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

5.       توسعه فرهنگی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

6.       اخلاق،معنویت و ارزشهای دینی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

7.       بازار کار و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

8.       هیئت علمی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی: جذب، توانمندسازی و ارزشیابی

9.       ساختار و کیفیت در نظام های برنامه درسی آموزش عالی

10.   استاندارسازی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

11.   الگوهای طراحی و کیفیت برنامه درسی

12.   تغییر برنامه های درسی و کیفیت در آموزش عالی

13.   تدریس و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

14.   کتاب درسی دانشگاهی و کیفیت در نظام آموزش عالی

15.   سنجش و ارزشیابی دربرنامه درسی  آموزش عالی: ساختار، قوانین و اعتباربخشی

16.   آموزش پژوهش و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

17.   پژوهش و توسعه کیفیت در برنامه های درسی  آموزش عالی(R& D  )

18.   فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

19.   مطالعات تطبیقی و کیفیت در برنامه درسی  آموزش عالی

20.   کیفیت در برنامه درسی تربیت معلم

21.   بین المللی سازی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

 

رئیس شورای سیاستگذاری

دکتر احمد علی فروعی ابری

دبير علمی کنفرانس

دكتر کورش فتحی واجارگاه

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر نرگس کشتی آرای

اعضای كميته علمي (به ترتیب الفبا) :

دکتر حمید رضا آراسته(دانشگاه خوارزمی)

دکتر آهنچیان (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر بازرگان(دانشگاه تهران- مرکز ارزیابی کیفیت)

دكتر طاهره چنگيز (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دكتر داوود حسيني نسب ( دانشگاه تبريز )

دکتر سرکار آرانی. دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر زهره سعادتمند(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر علی اکبر خسروی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز)

دکتر محبوبه عارفی(دانشگاه شهيد بهشتي)

دکتر علیرضا عصاره( دانشگاه شهید رجایی)

دکترمحمد عطاران(دانشگاه خوارزمی)

دكتر ابراهیم صالحي عمران  (دانشگاه ساري)

دکتر عباس صدری. آیسسکو

دکتر اسکندر فتحی آذر. دانشگاه تبریز

دكتر كورش فتحي واجارگاه (دانشگاه شهيد بهشتي)

دکتر مسعود فراستخواه. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر حسین فروتن. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دكتر احمدعلي فروغي ابري(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر نرگس کشتی آرای(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دکتر هاشم گلستانی(دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

دكتر نعمت اله موسي پور (پژوهشكده مطالعات )

دكتر محمود مهر محمدي (دانشگاه تربيت مدرس )

دكتر يداله مهر عليزاده (دانشگاه  چمران اهواز)

دكتر ابراهيم مير شاه جعفري (دانشگاه اصفهان)

دكتر رحمت اله مرزوقي (دانشگاه شيراز )

دكتر حسن ملکی (دانشگاه علامه طباطبايي )

دکتر رضا محمدی( سازمان سنجش- مرکز علم سنجی وزارت علوم تحقیقات فن آوری)

دکتر علی میرزا بیگی. انشگاه تهران

دکتر لطفعلی عابدی دانشگاه امام حسین

دكتر رضا نوروز زاده ( مؤسسه پژوهش )

دكتر مژده وزیری ( دانشگاه الزهرا )

دکتر محمد حسین یارمحمدیان(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر شهرام یزدانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترعلیرضا یوسفی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 

سازمانها و انجمنهای همكار:

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی

وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان سنجش آموزش عالی

دفتر نمایندگی یونسکو در ایران

اتحاديه بين المللي دانشگاههاي جهان اسلام

کمیسیون ملی آيسسكو در ايران

استانداری اصفهان

شهرداری اصفهان

انجمن آموزش عالي ايران

انجمن ايراني آموزش پزشكي

پژوهشكده مطالعات فرهنگي – اجتماعي وزارت علوم تحقیقات فن آوری

مؤسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه فرهنگیان


تاریخهای مهم:

آخرين مهلت ارسال چكيده مقاالات

30 فروردين ماه 1393

 

زمان اعلام نتايج پذيرش چكيده مقالات

 

30 اردیبهشت ماه 1393

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات (متن كامل)

15 تیر  1393

آخرين مهلت ثبت نام و پرداخت هزينه

30 تیر 1393

 

زمان برگزاري

 

30 مهر و 1 آبان1393

 

 

پرينت گرفته شده از :
http://www.icsa.org.ir/news/001361.php