موضوعات

مطالب آخرین شماره


آمار و اطلاعات

بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید از ابتدا:
RSS | RSD | ATOM
در اين شماره مي‌خوانيد
نگاهی به فعالیتهای گروپ علوم اعصاب و برنامه درسی در نخستین سال تاسیس دکتر علی نوری (مدیر گروپ، استادیار دانشگاه ملایر) تاملی بر پیشرفت دانش درباره یادگیری مغز و دستاوردهای آن برای تربیت یوسف مهدوی­نسب (دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی...
مقدمه
این خبرنامه، حاوی «روایت های» از زندگی حرفه ای نویسندگان آنهاست که «گفتمان پرکتیکال شواب» را از دریچه حساس دنیای تدریس تبیین می کنند. در گفتار نخست، ژیلا حیدری نشان می دهد که چگونه تجربه های «زیسته شده حرفه ای»...
معرفي گروه مطالعاتی برنامه درسی رياضی
  آموزش رياضی يک حوزه ی معرفتی وسيع است که از اواسط قرن بيستم، رسميت بيشتری يافت و به سبب نيازمندی های شديد اجتماعی به توسعة آموزش عمومی، مورد توجه مراکز آکادميک و تحقيقی قرار گرفت. شروع آموزش رياضی عمدتاً...
نخستين شماره خبرنامه الكترونيكي برنامه درسي و زبان فارسي
 سخن سردبير    همان طور كه مي دانيد گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی باتوجه به ضرورت آموزش زبان فارسی به عنوان دومین عامل وحدت ملی وکلید فهم علوم وفنون  مختلف تاسیس  شده است.نتایج بسیاری ازمطالعات ازجمله آزمون جهانی...
تاملي بر وضعيت برنامه درسي تربيت بدني درنظام آموزشي ايران
بيش از هشتاد سال از گنجاندن درس تربيت بدني در برنامه هاي درسي ايران مي گذرد.  اين درس در كليه مقاطع تحصيلي به صورت دو ساعت در هفته تدريس شده است.  علي رغم قدمت آن در برخي از مقاطع تحصيلي...
هدف های گروه انشا و نگارش
1-       بستر سازی مناسب برای ایجاد نگاه بین درسی به مسئله‏ی نوشتن. 2-       بستر سازی مناسب برای برنامه ریزی واقعی برای این درس و خارج نمودن انشا ونگارش از مجموعه برنامه درسی پوچ. 3-       برقراری ارتباط بانهادهاو مراکز آموزشی خارج...
در آمدی بر انتشار فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی
  دکتر کورش فتحی واجارگاه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی سردبیر  فصلنامه وعضو مؤسس گروه امروزه بواسطه اهميت و جايگاه نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و نقشي كه در فرايند توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد، بسياري از...