موضوعات

مطالب آخرین شماره


آمار و اطلاعات

بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید از ابتدا:
RSS | RSD | ATOM
سرآغاز يک تلاش
معرفی گروه مطالعاتی "برنامة درسی، شواب و عمل فکورانه" نزديک به چهار دهه از زمانی که هشدار تکان دهندة "مرگ حوزة برنامة درسی" توسط جوزف شواب در رشتة برنامة درسی بيان شد، می­گذرد. شواب با بيان نظرية "عملی" خود دستاويزی...
تاريخچه ايجاد كميته ي آموزش نجوم مبتني بر فرهنگ وتمدن اسلامي
يكي از زيرمجموعه هاي گروه پژوهش در برنامه‌های درسی علوم تجربي موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي به منظور پاسخ گويی به بخشی از نيازهای پژوهشی کشور در زمينه برنامه‌های درسی دوره‌های تحصيلی ابتدايی، راهنمايی، متوسطه و پيش‌دانشگاهی...
گروه مطالعاتی برنامه درسی و فاوا
رسالت مهم گروه تخصصی فاوا و برنامه درسی شناسایی ابعاد و نحوه کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در مراحل مختلف طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های درسی است. فناوری های ارتباطی قابلیت های گوناگونی برای اثر گذاری...
معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و تربيت بدنی
تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه­های اصلی تعلیم و تربیت نقش مؤثری در تحقق اهداف آن ایفا می­نماید.  بسیاری از اهداف اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت از طریق تربیت بدنی و ورزش به منصه ظهور می­رسد.  در سال­های...
گروه مطالعاتی برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان
اولین خبر نامه گروه مطالعاتی برنامه درسی فلسفه برای کودکان پیش روی شماست. ضمن تشکر از جناب آقای دکتر مهر محمدی و دکتر علی عسکری که این ایده را طرح و پی گیری نمودند. لازم می دانم از کلیه همکارانی...
گروه ذی علاقه تخصصی مطالعات علم و آموزش عالی
خبرنامه الکترونیکی گروه مطالعاتی علم و آموزش عالی- شماره اول- سال اول نشستی نیم روزه برای  بررسی عملکرد  گروه های مطالعاتی دارای علائق ویژه  در انجمن با حضور دكتر مجید علی عسگری رئیس انجمن ، دكتر محمود مهرمحمدي  دعوت...