پیام تسلیت به مناسبت فوت استاد سید مرتضی خلخالی

پیام تسلیت به مناسبت فوت استاد سید مرتضی خلخالی

تسلیت

با نهایت تاسف و تالم مطلع شدیم استاد سید مرتضی خلخالی، خزانه تاریخ تعلیم و تربیت معاصر ایران و از پیشگامان عرصه برنامه ریزی درسی کشور، رخ در نقاب خاک کشید.

مرحوم استاد خلخالی برنامه ریزی خوشفکر و دلسوز، صاحب نظر آموزشی عمیق و ژرف اندیش و معلمی راستین و نوآور بود که آثار و متون متعددی از ایشان به عنوان حاصل عمر پربارش، به یادگار مانده است.
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ضایعه فقدان ایشان را به خانواده محترم، دوستان و جامعه تعلیم و تربیت کشور تسلیت عرض می کند.
روحش قرین آرامش ابدی و در سایه سار رحمت واسعه الهی باد!