کسب رتبه A انجمن مطالعات در ارزیابی عملکرد وزارت علوم

کسب رتبه A انجمن مطالعات در ارزیابی عملکرد وزارت علوم

به اطلاع اساتید گرامی، فرهیختگان و دانشجویان عزیز می رساند مطابق با نتایج ارزیابی عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی در سال 96  از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کسب رتبه A انجمن را به خانواده بزرگ انجمن مطالعات برنامه درسی تبریک عرض مینماییم .