نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
دومين ميزگرد تخصصي با عنوان برنامه درسي زبان فارسي با تأكيد بر مهارت خواندن
دومين ميزگرد تخصصي با عنوان برنامه درسي زبان فارسي با تأكيد بر مهارت خواندن

دومين ميزگرد تخصصي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران: بازشناسي مفهوم برنامه درسي با تأكيد بر مهارت خواندن، در 31/5/86 در سازمان پژوهش و برنامه{ريزي آموزشي برگزار شد.