نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
نشست علمي خرداد ماه 86 سخنراني دكتر يحيي قائدي
نشست علمي خرداد ماه 86 سخنراني دكتر يحيي قائدي

دمين نشست علمي ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در تاريخ 30 خرداد 86 با سخنراني دكتر يحيي قائدي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم) با عنوان برنامه درسي آموزش فلسفه به كودكان در ايران: ضرورتها، بايدها و نبايدها در سالن اجتماعات سازمان پژوهش برگزار شد.