نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
همايش نوآوري در برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي - دانشگاه شيراز
همايش نوآوري در برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي - دانشگاه شيراز اسفند 1385

در همايش نوآوري در برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي ايران از جمعي از پيشكسوتان و صاحب نظران برنامه‌ريزي و علوم تربيتي تجليل و قدرداني به عمل آمد.