نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
هم‌انديشي امكان‌سنجي تشكيل گروه‌هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه
هم‌انديشي امكان‌سنجي تشكيل گروه‌هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه

جلسه هم‌انديشي امكان‌سنجي تشكيل گروه‌هاي مطالعاتي داراي علائق ويژه در تاريخ 26 شهريور با ضحور جمعي از اساتيد در دانشگاه تربيت مدرس (دانشكده علوم انساني برگزار شد).