آدرس دبيرخانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران: تهران٬ خيابان كريم‌خان زند٬ نبش خيابان دكتر عضدي (آبان شمالي)٬ ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي٬ طبقه دوم٬ اتاق 202
تلفن: 81032203
فكس: 81032208
مسئول دبيرخانه: سميه خسروي
*نام:
*نام خانوادگی:
*تلفن همراه:
*پست الکترونیک:
*متن مورد نظر: