ارتباط با دفتر انجمن

ارتباط با دفتر انجمن

انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند.
مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی نشانی خیابان کریم خان- نبش خیابان دکتر عضدی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 202 میباشد.