نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
كميسيون نقد و ارزشيابي

شرح وظايف كميسيون نقد و ارزشيابي

رديف

عنوان

مدت

1

بررسي مباني نظري  دو مفهوم ارزشيابي و نقد به منظور تهيه يك چارچوب عملي و اجرايي (متدولوژي)

در 4 ماهه اوليه

2

بررسي سابقه ارزشيابي‌ها و نقدهاي انجام شده در زمينه نظام آموزش عمومسي و عالي به منظور انجام يك فراتحليل و ارائه نتيجه به مسئولين ذيربط به همراه پيشنهادهاي اصلاحي و اجرايي

حداقل 2 گزارش در طوال سال

3

بررسي خروجي‌هاي نظام آموزشي طي 5 سال اخير از جنبه كيفي به منظور زمينه‌‌هاي ارزشيابي و نقد آنها

حداقل در 5 درس در مقاطع سه گانه در طوال سال

4

برقراري ارتباط با سازمانها و دستگاه‌هاي سياستگذار و برنامه‌ريز ذيربط به منظور بررسي زمينه‌هاي همكاري (گرفتن سفارش كار و درآمدزايي)

حداقل 2 قرارداد ارزشيابي در سال

5

تشكيل جلسات و همايش‌هاي علمي در زمينه نتيجه فعاليتهاي انجام شده به منظور ارائه خدمات به دستگاه‌هاي برنامه‌ريز و اجرايي

حداقل برگزاري يك همايش در سال

6

بررسي راههاي گسترش فرهنگ نقد و بررسي و ضرورت و اهداف آن

ارائه پيشنهادهايي در زمينه گسترش فرهنگ نقد در برنامه‌هاي درسي در آموزش و پرورش

7

نقد و ارزشيابي برنامه‌هاي سالانه و راهبردي انجمن مطالعات برنامه درسي به صورت 2 نشست

هر 6 ماه يك نشست

8

برگزاري همايش نقد و ارزشيابي به برنامه‌هاي استراتژيك از جمله سند چشم‌انداز، برنامه درسي ملي

سالي يكبار

9

نقد و ارزشيابي برنامه‌هاي 1404 در زمينه تعليم و تربيت

 

 اعضا كميسيون:

دكتر عليرضا عصاره (رئيس كميسيون)
دكتر محمود مهرمحمدي
دكتر فرخ لقا دانا
مهندس زرافشان
دكتر عبدالعظيم كريمي
دكتر قورچيان
دكتر عادل نيا
دكتر عليرضا كيامنش
دكتر حسين ميرلوحي
دكتر امان صفوي
دكتر خلخالي
دكتر حسين خنيفر
دكتر مرادي
دكتر  كامبيز پوشنه
حجت الاسلام ذوعلم
مهندس مهدي نويد
دكتر غلامعلي احمدي
محسن حسيني (
دبير كميسيون)

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟