نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
آئين نامه انتخاب كتاب برتر در حوزه مطالعات برنامه درسي

آئين نامه انتخاب كتاب  برتر

در حوزه مطالعات برنامه درسي

به منظور فراهم شدن شرايط براي ارتقاي كيفيت كتب منتشره، انجمن مطالعات برنامه درسي براساس اين آئين نامه به انتخاب و معرفي كتب برتر و شايسته تقدير در حوزه مطالعات برنامه درسي اقدام مي‌كند.

ماده1- انتخاب كتاب برتر در حوزه مطالعات برنامه درسي حداقل ساليانه و حداكثر هر سه سال يكبار و در دو بخش مستقل انجام مي‌گيرد:

الف: تأليف، تصنيف و گردآوري؛

ب: ترجمه؛

ماده2- اجراي برنامه معرفي كتب  برتر در هر دوره مستلزم شناسايي دست كم پنج كتاب در هر يك از دو بخش موردنظر مي‌باشد. در صورتيكه در يك دوره تعداد كتاب در يك بخش به حدنصاب برسد، انتخاب كتاب  برتر در آن بخش بلامانع است.

ماده3- كتب منتشر شده در طي دوره بررسي توسط كميسيون نشر علمي شناسايي مي‌شوند و پس از كسب موافقت كتبي نويسنده يا مترجم به چرخه داوري وارد مي‌گردند.

ماده-4 كتاب  برتر به اثري اطلاق مي‌شود كه دست كم هشتاد درصد از امتيازات تعيين شده توسط كميسيون نشر علمي را كسب نمايد

. تبصره- در صورتيكه در يك دوره هيچ كتابي ((برتر)) شناخته نشود  به تشخيص كميسيون نشر علمي از ميان كتبي  كه دست كم شصت و پنج درصد امتياز را كسب كرده‌اند، آثار شايسته تقدير معرفي مي‌شوند.

ماده5- ملاك‌هاي ارزشيابي را كميسيون نشر علمي براي هر بخش تهيه و تصويب مي‌نمايد.

ماده6- ارزيابي كتب طي مراحل زير انجام مي‌گيرد:

اول: شناسايي كتاب‌هاي منتشره و دريافت موافقت صاحب اثر؛

دوم: بررسيكتب در كميسيون و تعيين دو داور براي كتاب واجد صلاحيت؛

سوم: بررسي نتايج داوري و درصورت ضرورت تعيين داور سوم (تكميلي)؛

چهارم: داوري نهايي كميسيون (با حضور حداقل چهار نفر از اعضا) و انتخاب كتاب برتر.

ماده7- فرايند شناسايي، داوري و معرفي كتاب برتر طبق زمان بندي زير انجام مي‌شود:

-          شناسايي و تهيه و دريافت موافقت: 3 ماه (فروردين تا خرداد هر سال)

-          داوري آثار توسط داوران: 2 ماه (تير و مرداد هر سال)

-          بررسي نهايي كميسيون و انتخاب آثار: 1ماه (شهريور ماه هر سال)

ماده8- جوايز هر بخش براساس(( آئين نامه تقدير و اعطا و جوايز انجمن)) در مراسم همايش ساليانه انجمن اهدا مي‌شود.

ماده9- كميسيون نشر علمي  موظف است تدابير لازم براي مشاركت نهادها و سازمانها و دريافت كمك مالي از حمايت كننده‌ها را بينديشد و به اجرا گذارد.

ماده10- اين آئين نامه به پيشنهاد كميسيون نشر علمي و در 9 ماده و يك تبصره و در تاريخ 2/10/1388 به تصويب هيئت مديره انجمن رسيد.

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟