نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
كميسيون نشر علمي

شرح وظايف:
1. تعيين اولويت‌هاي انتشاراتي در حوزه برنامه درسي براي جامعه ايران
2. شناسايي آخرين آثار منشتر شده در سطح جهان و اطلاع رساني درباره آنها به طرق مقتضي
3. اظهارنظر درباره كليه آثار علمي كه از سوي انجمن (مركز يا واحدهاي استاني) منتشر مي‌شود.
4. همكاري با ناشران فعال در حوزه مطالعات برنامه درسي به منظور ارتقاي سطح كيفي آثار
5. نقد و ارزيابي كيفيت آثار علمي (داخلي و خارجي) در حوزه مطالعات برنامه درسي (موردي)
6. تدوين و انتشار گزارش تحليلي از وضعيت نشر علمي در حوزه برنامه درسي كشور (سالانه)
7. تصميم‌گيري درباره درخواست‌هاي ناظر به فعاليت مشترك انتشاراتي با مراكز علمي و دانشگاهي
اعضاء كميسيون:
دكتر نعمت‌اله موسي‌پور، رئيس كمسيون
دكتر محمود مهرمحمدي
دكتر محمد عطاران
دكتر نادر سلسبيلي
دكتر مريم داناي طوسي
دكتر محمد آرمند


 

 

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟