نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
كميسيون روابط بين‌الملل

شرح وظايف كميسيون روابط بين‌الملل مصوب 1391

·          1- تدارك فرصت هاي مقتضي براي آشنائي با فعاليت ها،دستاوردها و تجربيات كشورهاي ديگر در حوزه مطالعات برنامه درسي

2- ارائه خدمات پشتيباني علمي به دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در كشورهاي خارجي

3-    برقراري ، توسعه و تداوم همكاري با نهاد ها و انجمن هاي بين المللي فعال در حوزه مطالعات برنامه درسي

4-    همكاري با نهاد هاي بين المللي فعال در جمهوري اسلامي ايران در حوزه برنامه درسي

5-      تلاش در جهت حسن استفاده از ظرفيت هاي علمي و حرفه اي متخصصان ايراني شاغل در خارج از كشور در حوزه برنامه درسي و زمينه‌هاي وابسته

6-    برنامه ريزي براي توسعه تعاملات بين المللي انجمن و اعضاء آن

7-    پاسخگوئي به نياز هاي انجمن و اعضاء آن در ساير زمينه هاي مرتبط به امور بين الملل در حد مقدور

اعضاء كميسيون:

دكتر علي حسيني خواه (رئيس كميسيون)
دكتر محمود اماني تهراني
دكتر محمود مهرمحمدي
دكتر عباس صدري
دكتر عليرضا عصاره
دكتر ابراهيم طلايي
مهندس علي زرافشان
دكتر سعيد صفايي موحد
رضا رضوي
دكتر سولماز نورآبادي
اكرم طيبي
علي جعفرآبادي
 

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟