نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
كميسيون توسعه انجمن

شرح وظايف:
1. تدوين معيارها و شاخص‌هاي فعاليت‌هاي يكساله براي متقاضيان تأسيس واحد استاني انجمن، به عنوان راهنماي‌هاي يكساله واحدها در استانها
2. بررسي و اظهار نظر در مورد درخواست واحد استاني براي تأسيس واحد دائمي در استان پس از دوره آزمايشي.
3. نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي واحدهاي استاني انجمن. ارائه خدمات مشاوره‌اي و همكاري در توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي واحدها
4. برگزاري گردهمايي‌هخاي موسمي با حضور مسئولين و اعضاي مؤسس يا هيأت مديره واحدهاي استانني، به منظور تبادل نظر، معرفي تجربيات ارزشمند واحدهاي انجمن در سراسر كشور و دستيابي به راه كارهاي جديد و سازنده.
5. گزارش جلسات و اقدامات كميسيون به هيأت مديره محترم به طور مستمر و معرفي فعاليت‌هاي كميسيون از طريق خبرنامه انجمن و در صورت نياز در بروشورهاي مستقل، در پايان هر فصل
6. انتخاب و معرفي واحدهاي نمونه استاني

اعضاء كميسيون:
دكتر محمد علي ميرزابيگي (رئيس كميسيون)
دكتر پروين صمدي (دبير كميسيون)
دكتر محمد رضا نوروززاده
دكتر محمد جوادي‌پور
مهندس علي زرافشان

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟