نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
كميسيون پژوهش

شرح وظايف كميسيون:
1. شناسايي فرصت‌هاي پژوهشي بالفعل در كشور
2. بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات پژوهشي ارجاع شده به انجمن
3. بررسي و شناسايي موضوعات پژوهشي حائز اولويت در حوزه برنامه درسي
4. تنظيم ساز و كارهاي ورود انجمن به عرصه فعاليتهاي پژوهشي در حوزه برنامه درسي
5. پيشنهاد پژوهشگر صاحب صلاحيت (مجري) و ناظر (ناظران) علمي به هيأت مديره
6. ارزشيابي سالانه كيفيت پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه برنامه درسي
7. شناسايي و معرفي پژوهشگران نمونه در حوزه برنامه درسي
8. ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي در جهت توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزه برنامه درسي
9. همكاري با مؤسسات و مراكز پژوهشي در انجام فراتحليل از پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه برنامه درسي
10. نقد و ارزيابي سياستهاي اتخاذ شده در حوزه برنامه درسي در كشور و انتشار گزارش سالانه بر مبناي آن

اعضاء كميسيون:
دكتر علي اكبر خسروي
دكتر محمد آرمند
دكتر محمد جوادي پور
دكتر حسين قاسم‌پور
دكتر محمد حسني
دكتر رضا نوروززاده
دکتر علی اصغر خلاقی
دکتر ابراهيم طلایی
دكتر رضوان حكيم زاده
دكتر زهرا نيك نام
دكتر محمد نوريان
جواد يزداني
دکتر فرهاد سراجي
مهندس حميد يزداني

 

نظرات [0]اطلاعات شما ذخيره شود ؟