نسخه مناسب چاپ
نسخه مناسب ذخيره
ارسال به ايميل ديگران
ارسال به ياهو مسنجر
نظرات [0]
اندازه متن: +  -
تعداد بازديد: 1
شماره 10 دوفصلنامه مطالعات برننامه درسی آموزش عالی
شماره 10 دوفصلنامه مطالعات برننامه درسی آموزش عالی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
پاییز و زمستان 1393
در این شماره می خوانید:

شناسايی يک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته­ای در برنامه­های درسی آموزش عالی/ دکتر عظیمه سادات خاکباز 

بررسی میزان تأثیر مؤلفه­های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد/ دكتر محبوبه عارفی، اعظم شریفی

آموزش شایستگی­های کانونی در برنامه درسی به­عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان­رشته­ای/ دکتر ابراهیم صالحی عمران

گستره­ی ارزش­های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی/ دکتر زهره عباباف

میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب­های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی/ دکتر رضا رضوانی و سمیه نوروزی

بررسی نقش ادراك دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها/ یونس طاطاری، دكتر بهروز مهرام، حسین کارشکی

هیوریستیک‌ها و کارپوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی/ دکتر نرگس آهنچيان، دکتر بختيار شعباني وركي، دکتر محمود مهر محمدی، دکتر مقصود امین خندقی